Aš chystá rozsáhlé úpravy areálu mateřské školy v Neumannově ulici

Na úřední desce městského úřad už byla vypsána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Zadání obsahuje například celkovou rekonstrukci sociálních zařízení pro děti, nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, nové rozvody elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace a nový systém ústředního topení s podlahovým vytápěním. Počítáno je i s výměnou dveří, jídelního výtahu a střešní krytiny.

Zadání projektu směřuje k uplatnění nejmodernějších technologií k vytápění za pomoci tepelných čerpadel, zařízení na akumulaci dešťové vody a jejího vyžívání jako užitkové pro splachování WC a praní.

Projekt je směřován k co největšímu využití možností dotačních titulů, podporujících snižování energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto se na školce v Neumannově ulici plánuje instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, fotovoltaického systému, solárně termických kolektorů a přechod na vytápění budovy ze zemního plynu na tepelná čerpala. V oblasti hospodaření se srážkovými vodami se připravuje například výměna asfaltu na chodnících za propustný povrch mlatový a technologie dalšího využívání dešťové vody.

Částečnými úpravami prošla budova této školy už v roce 2009, kdy byla zateplena fasáda a vyměněna všechna okna a venkovní dveře.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1976 a otevřena v březnu 1977.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši