Do kontejnerů mohou lidé vyhodit i plechovky

Lidé v Chebu mají konečně možnost vyhodit i plechovky do tříděného odpadu. Nově mohou vyhazovat do žlutých popelnic plechovky od piva, plechovky od konzerv a podobně. Mimo to se ve městě objeví dvacet nových popelnic stříbrné barvy, které jsou určeny pouze pro vyhazování drobného kovu. Vedení města nechá během následujících týdnů žluté kontejnery polepit novými samolepkami, kde lidé uvidí, které druhy kovů do nádoby patří.

„Občané se v posledních letech obraceli na město s žádostí o zavedení svozu kovů, kterých hojně přibývá. K nově objednaným 20 kusům nádob, které v polovině roku rozmístíme po městě, kam se vejdou na stanoviště, je nyní nově možné dávat kovy spolu s nápojovými kartony a plasty do žlutých nádob,“ řekla tisková mluvčí města Chebu Simona Liptáková.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM letos přistoupila ke změně politiky a nově umožňuje sběr tří druhů odpadů v rámci jednoho kontejneru. Postupně bude svozová společnost Chetes doznačovat žluté nádoby polepy s druhy kovů, které do nádoby patří. Směs plastů, kovů a nápojových kartonů ze žlutých kontejnerů vytřídí pracovníci na třídící lince.

„Kromě jiného lze do žlutých a šedých kontejnerů vyhodit konzervy od potravin, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů a podobně. Do kontejnerů nepatří obaly od barev a montážní pěny a obaly s chemickými látkami,“ poznamenal chebský místostarosta Jiří Černý.

VID