Lávka bude! Město Cheb získalo dotaci

Dotaci v plné výši uznatelných nákladů získal projekt lávky pro pěší u chebského nádraží. Odsouhlaseno bylo poslední dubnový den. Začít stavět se může příští rok.

„Výbor SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury – na svém jednání dne 30. dubna schválil příspěvky na financování výstavby lávky pro pěší z Riegerovy ulice přes kolejiště nádraží v Chebu na Švédský vrch ve výši 81 663 186 korun,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. „Proces přípravy žádosti o dotaci provázelo mnoho problémů, které se postupně podařilo vyřešit a výsledkem je schválení finančních prostředků. Vedení města děkuje především pracovníkům odborů investic, projektového managementu a rozvoje a majetkoprávnímu a stavebnímu odboru. V následujícím období se začne připravovat zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a další potřebné záležitosti,“ doplnila. Předpokládaný začátek prací je v první polovině příštího roku.

„Celý proces přípravy a sepisování žádosti o dotaci byl mimořádně náročný, a to odborně i časově. Bylo zapotřebí opakovaně jednat s řadou institucí – SŽDC, ČD, Drážním úřadem, Policií ČR a mnoha dalšími. Schválení dotace je tak výsledkem práce nejen výše uvedených odborů, ale i předchozích vedení města za poslední tři roky. I jim rozhodně patří část díků za přidělení dotace. Na nás, současném vedení města, teď je, abychom co nejdříve výstavbu zahájili a novou lávku, která bude ozdobou Chebu, uvedli do provozu,“ sdělil starosta Antonín Jalovec.