Konference ukázala, jakým směrem se po vstupu do UNESCO mohou lázně ubírat

Jak budou vypadat po vstupu do UNESCO požadavky lázeňských hostů, řešili zástupci měst v uplynulých dnech na konferenci v Karlových Varech. Za co lidé v lázeňském trojúhelníku aktuálně utrácejí? Jak se budou v horizontu několika následujících let měnit požadavky turistů? Na co by se měla města i podnikatelé připravit v souvislosti se zápisem Karlových Varů, Mariánských Lázní, Františkových Lázní spolu s ostatními evropskými lázněmi na Seznam UNESCO? Na tyto otázky odpovídá jedinečný projekt, který připravila společnost Mastercard a Destinační a informační agentura Františkovy Lázně.

Před nedávnem představili zástupci kraje, lázeňských měst a společnosti v karlovarské Becherově vile projekt, jak by bylo možné řešit a zlepšit nejen služby, ale také infrastrukturu, bezpečnost, životní prostředí a komunikace. „Po dlouhé, téměř desetileté snaze se blížíme ke kýženému cíli, kterým je zápis na prestižní seznam UNESCO,“ uvedl iniciátor projektu, františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Jsem velmi rád, že se mi podařilo společnost Mastercard přesvědčit k úzké spolupráci a že analýza otevře určité možnosti k následným projektům. Co mne ale těší nejvíc je, že se zřejmě historicky poprvé podařilo všechna tři lázeňská města přivést ke spolupráci, která může být při řešení úkolů mnohem efektivnější a zároveň vyřešit projekty pro mnohem větší území. Vždyť případný zápis jednoznačně ovlivní ekonomiku nejen nominovaných měst, ale i celého regionu. Společná síla lázeňských měst, může velmi silně pomoci nejen ekonomice regionu, ale také v ochraně životního prostředí. A to jsou velmi důležité věci při zlepšování kvality života místních obyvatel,“ upřesnil.

Podle představitelů českých lázeňských měst jde v případě vstupu do UNESCO o zlomový okamžik. Co tedy bude po slavnostním podpisu a odevzdání dokumentace následovat?
„Pravděpodobně na podzim se pak do jednotlivých měst vydají experti ICOMOS, kteří srovnají dodané materiály s reálným stavem,“ vysvětlil Jan Kuchař. „Paralelně s tím budou žádost posuzovat anonymní experti z celého světa. Na základě hodnotící komise a posudku těchto expertů si pak ICOMOS může vyžádat ještě doplňující informace a od listopadu budou následovat slyšení u ICOMOS. Shledá-li ICOMOS, že je vše v pořádku, doporučí UNESCO, aby žádost byla schválena. O vlastním zápisu se pak bude na přelomu června a července příštího roku hlasovat na zasedání Výboru světového dědictví UNESCO. V ideálním případě tak Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe budou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO už v červenci 2020,“ upřesnil františkolázeňský starosta proces, který nyní města čeká.