O těžbě uranové rudy v Československu a východním Německu prozradí víc na přednášce

O tom, jak vypadala těžba uranové rudy v Československu a východním Německu, se dozvědí návštěvníci přednášky v Muzeum Královská mincovna v Jáchymově. Klára Pilnerová osvětlí v sobotu 27. dubna od 17 hodin, jak těžba tehdy vypadala, jak se získávali pracovníci a jak se těžila strategická surovina, jakou uran byl.

Přednášející Klára Pinerová z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží období těžby uranové rudy na obou stranách Krušných hor. Již během druhé světové války si začali představitelé Sovětského svazu uvědomovat důležitost uranové rudy pro jaderný výzkum.

Jedním z jeho nejvýznamnějších problémů byl nedostatek nalezišť uranové rudy na jeho území, a proto se během války horečnatě pracovalo na studiích a analýzách zpravodajských služeb o velikosti a významu zdrojů přírodního uranu v různých oblastech i mimo jeho území. Mezi zeměmi s výskytem uranu nechybělo ani Československo a Německo, kde se vyskytovala ložiska této strategické suroviny.

Přednášející osvětlí, jakými způsoby byly pracovní síly v regionech okolí měst Jáchymova, Johanngeorgenstadtu a Sneebergu získávány, a vysvětlí důvody, proč obě země přistoupily ke zcela jiné strategii. Zatímco v Československu kromě civilních pracovníků v dolech pracovali i vězni, v NDR pracovali výhradně civilní pracovníci.

Vstupné: 40 korun