Tajemství stepi přiblíží zájemcům výstava. V pátek je poslední den na zhlédnutí snímků

Výstava fotografií, která představuje výsledky práce archeologů, kteří provádějí výzkum uzbekistánské stepi, je k vidění v hale Karlovarské krajské knihovny. Zájemci mají poslední možnost expozici zhlédnout v pátek 26. dubna v době od 9 do 19 hodin

V Uzbekistánu již patnáct let působí archeologická expedice pod vedením Ladislava Stanča. Podílela se na ní řada archeologů i studentů archeologie, především z Univerzity Karlovy, ve spolupráci s dalšími zahraničními kolegy. Výstava prostřednictvím fotografií a posterů představí výsledky práce tohoto mezinárodního týmu.

Najdete zde kopanou lokalitu Burgut Kurgan z rané doby železné (kultura Jáz I) a dozvíte se, jak je propojena se zooastrijským náboženstvím. Podíváte se s námi do zdejších vesnic – oáz, kde probíhaly ve spolupráci s místními obyvateli archeologické prospekce. Představíme vám tzv. kurgany a to,

jak probíhá jejich průzkum, a v neposlední řadě se seznámíte s nově objevenými skalními rytinami. Kromě archeologických témat výstava přiblíží každodenní život v této středoasijské zemi a umožní náhled do tamních kulturních zvyklostí.

Výstavu fotografií, pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Foto: Archiv organizátorů