V Chebu se konalo krajské kolo dějepisné soutěže

Studenti z celkem 238 gymnázií z České republiky a Slovenska se zúčastnili dalšího kola dějepisné soutěže. Zatím jen na dálku, ale na podzim se bude v Chebu opět konat finálové kolo, kam zavítají studenti 75 nejlepších gymnázií. Soutěž pořádá Gymnázium Cheb v čele s profesorem a manažerem školy Miroslavem Stulákem.

Tříčlenné týmy soutěžily ve znalostech období československých dějin let 1978-1992.

„Do tříkolového testu bylo třeba připravit přes stovku otázek sledovaného období, které musí být jednoznačně vyhodnotitelné, což není jednoduché. Na otázkách se podíleli přední čeští a slovenští historici, například PhDr. Jan Rychlík, DrSc., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., doc. PhDr., JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D., a řada dalších,“ informoval pořadatel soutěže Miroslav Stulák.

„Současně se soutěžícími bylo v učebně chebského gymnázia připraveno 22 studentů třídy 3.E, kteří zajišťovali e-mailové a mobilní spojení s jednotlivými krajskými koordinátory, kteří pak průběžně informovali chebskou centrálu o zahájení a ukončení testů,“ podotkl manažer školy.

A jak vlastně takové krajské kolo vypadá?

V celkem 22 krajích České a Slovenské republiky během jedné hodiny studenti písemně odpovídají na několik desítek otázek. Testy ihned po skončení opraví přítomní pedagogové a výsledky okamžitě odešlou e-mailem přiděleným studentům chebského gymnázia. Podle toho, kolik které gymnázium získá bodů, se rozhodne, zda postoupí do mezinárodního finálového kola na podzim.

Všem 22 krajským koordinátorům odeslal pedagog Miroslav Stulák týden před soutěží obálku, ve které byly další tři obálky. V jedné jsou samotné testy pro studenty, ve druhé jsou správné odpovědi a do třetí obálky vloží pedagogové vyplněné testy od studentů a zašlou je zpět k archivaci do Chebu.

VID