Na zámku Kynžvart připravují spoustu akcí a novinek

Správa zámku Kynžvart připravila pro tento rok řadu zajímavých akcí, které přinesou zábavu i poučení. Do původních zámeckých prostor se alespoň dočasně vrátí část atraktivních kynžvartských sbírek odvezených v roce 1948 do Národního muzea. Podtržena bude také například důležitá role Kynžvartu v evropských dějinách či přínos osobnosti kancléře Metternicha pro evropský mír.

Změny v expozicích I. návštěvního okruhu – Zámecké interiéry Metternichů

Na zámku průběžně probíhají drobné instalační práce, jejichž cílem je obohatit zámecké expozice. Letos se návštěvníci mohou těšit na interiéry doplněné například o instalaci zmrzliny v přípravně zámecké jídelny nebo o náznakovou podobu servírování sladkého dezertu v podobě tzv. charlotty v denním pokoji. Expozice tak působí atraktivnější a zároveň poskytuje reálnou představu o způsobu stolování na šlechtických sídlech,“ říká kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Změny v expozicích II. návštěvního okruhu – Zámecké muzeum

Součástí kynžvartského zámeckého muzea je také kabinet přírodnin. Sbírky z kabinetu byly po zestátnění v roce 1948 z velké části odvezeny do Národního muzea. Kastelána zámku nyní těší, že po několikaletém usilí o zapůjčení sbírek se tak stane letos v květnu.

Národní muzeum nám dočasně část této sbírky laskavě zapůjčí k instalaci v autentických prostorách. Již 17. května bude představena Metternichova paleontologická sbírka, 14. září pak bude představena Metternichova mineralogická sbírka. Součástí obou akcí bude vždy přednáška s komentovanou prohlídkou provedenou odborníkem z Národního muzea,“ prozrazuje novinky kastelán Ondřej Cink s tím, že mezi zapůjčenými exponáty je i několik raritních kusů, jako například část ulomeného mamutího zubu.

Zámecký park – III. okruh

Zámek Kynžvart je obklopen významným přírodně krajinářským parkem o rozloze 293 ha. Na tomto území se nachází několik velmi vzácných biotopů se zvláštním ochranným režimem. V rámci prezentace tohoto přírodního bohatsví jsou připraveny následující akce:

 1. – 9. června je zámek součástí celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Na rozdíl od jiných destinací je kynžvartský zámecký park přístupný veřejnosti celoročně a zdarma. Komentované prohlídky jsou placené. V rámci akce budou nabídnuty prohlídky parku s průvodcem.
 2. července bude možné nahlédnout pod pokličku práce krajinného architekta a získat tak představu, jak probíhá péče o zámecký park v současnosti. Navíc návštevníci získají detailní informace o dějinách našeho parku. Speciální tematickou prohlídku povede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., přední česká specialistka na historické parky.
 3. července zámek ožije worshopem na téma krajinná architektura. Akce je součástí významného projektu financovaného z fondu přeshraniční spolupráce s názvem Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko českém pohraničí. Worshop povede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
 4. srpna se v exteriéru zámku bude konat Netopýří noc 2019. Součástí večerní akce bude ukázka odchytu netopýrů a doprovodný vzdělávací program. Spolupracující organizací je Česká společnost pro ochranu netopýrů. Akce je součástí významného projektu financovaného z fondu přeshraniční spolupráce s názvem Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko českém pohraničí. Odborným garantem akce je Mgr. Přemysl Tájek.

Edukativní prohlídky zámku

Do stálé nabídky zámku Kynžvart patří již druhým rokem vzdělávací prohlídky pro základní školy v rámci edukativního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v rámci pokusného ověřování. „Projekt pro nás tvoří a pomáhají realizovat odborní lektoři na vzdělávání z odboru edukace Národního památkového ústavu,“ chválí spolupráci kastelán Ondřej Cink a dodává: „Jedním z našich cílů je přivést dětského návštěvníka do zámku, ve kterém o vzdělanost a poznání nikdy nebyla nouze.  Zájem škol o edukativní prohlídky nás proto velmi těší.“

Program pro 1. stupeň ŽS – Pýcha Metternicha

Vzdělávací akce se odehrává v zámeckém parku. Cílem je podpořit u dětí vnímání kynžvartského zámeckého parku jako důležité součásti letního reprezentativního sídla rodu Metternichů, kam tato rodina zvala své významné hosty. Děti se  vžijí do role diplomatické návštěvy kancléře Metternicha a formou hry a tvořivých aktivit poznají  zámecký park a nahlédnou do zákulisí diplomacie.

Program pro 2. stupeň ŽS – Velvyslanci na návštěvě u knížete Metternicha

Starší děti jako velvyslanci navštěvují sídlo rakouského kancléře Metternicha. Dozvídají se jaký byl, jak vypadal, čím se proslavil a také jak se psalo v 19. století. Program využívá prvky dramatické výchovy a má dialogický charakter. V rámci diskuse si žáci sami vytvářejí názor na osobnost významného diplomata. Program je zakončen tvořivou dílnou s názvem Metternichova kancelář, kde se žáci seznámí s dobovým písmem a tvorbou zpráv v čase – tedy v době, která neznala  e-maily či sms.

Novinka letošní sezóny – pracovní list určený pro návštěvníky parku

„Novinkou letošní sezóny je pracovní list určený pro návštěvníky parku, zejména rodiny s dětmi. Návštěvníci materiál obrží jako dárek k zakoupené vstupence na III. návštěvní okruh. Pracovní list vznikl spoluprací Správy zámku Kynžvart, odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ a Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži,“  říká k atraktivnímu výtvarnému materiálu kastelán Ondřej Cink.

Neznámý Metternich? Liga pro zachování míru v Evropě

Mírové aktivity kancléře Metternicha zůstávají upozaděny v porovnání se slávou jeho politického protivníka, kterým byl Napoleon Bonaparte. Proto je potřeba připomínat a vyzdvihnout kancléřovu politickou a diplomatickou práci celoevropského významu a zejména jeho mírové aktivity.

V létě 1840, kdy Evropu zasáhla politická krize a hrozilo vypuknutí války, se z iniciativy kancléře Metternicha na zámku Kynžvart scházejí vrcholní evropští diplomaté, aby společně hledali východisko z hrozícího válečného konfliktu. Vzniká návrh mírové iniciativy, jejíž písemná forma je velmi podobná zakládací smlouvě NATO z roku 1949. 

Mírová aktivita kancléře Metternicha sice nebyla nakonec anglickým premiérem přijata, ale význam jeho úsilí k udržení míru v Evropě je nezpochybnitelný. Návrh Ligy pro zachování míru v Evropě z roku 1840 je jedním z důležitých milníků na cestě integrace Evropy. Svým návrhem předběhl dobu o sto let.  Tento počin se stal základním motivem ke zpracování nominace k získání označení Evropské dědictví pro zámek Kynžvart. Označení Evropské dědictví je udělováno pamětihodnostem, které mají velkou symbolickou hodnotu pro Evropu a které vyzdvihují společné evropské dějiny a budování Evropské unie. Nominační přihláška byla odbornou komisí doporučena za Českou republiku a odeslána k dalšímu hodnocení do Bruselu. Zda zámek Kynžvart uspěje se dozvíme na konci roku 2019.

Správa zámku Kynžvart připravila pro tento rok celou řadu akcí. U vybraných se bude snažit přiblížit účastníků důležitou roli Kynžvartu v evropských dějinách i přínos osobnosti kancléře Metternicha pro evropský mír.

Výběr z programu

 1. dubna od 19:00 bude v Galerii Rakouského kulturního fora v Praze zahájena výstava Kancléř Metternich a jeho vize míru. Jedná se o rozšířenou podobu výstavy, jejíž vernisáž se konala v loňském roce v Českém centru ve Vídni. Představí osobnost, význam a odkaz díla kancléře Metternicha pro současnou dobu. V období trvání výstavy se na půdě Rakouského kulturního fora uskuteční dvě přednášky odborníků specializujících se na téma doby kancléře Metternicha.
 2. května bude na zámku zahájena výstava děl loňského mezinárodního festivalu KOMA 2018, který je zaměřen na komiksovou tvorbu. Během trvání akce bude představen a vystaven i dějepravný komiks, který volně nakládá i s postavou knížete Metternicha.
 3. června bude na zámku otevřena výstava Císař – církev – rodina aneb Tajemství úspěchu rodu Metternichů. Výstava byla veřejnosti představena již v loňském roce. Návštěvníkům umožňuje doplnit a rozšířit základní informace, které se o historii Metternichů dozvídají v rámci prohlídkových okruhů. Cílem je ukázat nejen na starobylost rodu Metternichů, ale i na příčiny, které vedly k vzestupu rodu do nejvyšších pater společnosti. Jen málo evropských šlechtických rodů má v portfoliu tři arcibiskupy a kurfiřty. Vzhledem k pozitivním ohlasům jsme se rozhodli výstavu pro tento rok opět zpřístupnit.

V loňském roce se podařilo významně obohatit zámecké expozice, zejména trasu Zámecké interiéry Metternichů. Trvalou součátí trasy se staly plně instalované zlacené stolní soupravy, tzv. nástolníky vyrobené francouzskou firmou Thomire. Kvalita a rozsah dochovaných kompletů je, pokud je nám známo, největší a nejcenější na území České republiky. Téma se dotýká oblasti historického stolování, stolničení a etikety. Instalace vzbudila v loňském roce mezi návštěvníky upřímný obdiv a proto je připraveno několik akcí, zaměřených na tento fenomén.

 1. července a 31. srpna se budou konat noční prohlídky s nástolníky osvětlenými autenticky pouze svícemi. Účastníci se na chvíli dostanou do role zvláštních návštěvníků, které kostýmovaný majodromus Stevens provede zámkem, kde bude vše připraveno k zahájení honorární hostiny pro císaře Ferdinanda V.
 2. července a 17. srpna se uskuteční speciální tematické prohlídky, během nichž se návštěvníci naučně populární formou dozví mnohé z teorie ale hlavně praxe stolování a etikety u stolu v historii. Prohlídky povede PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., přední český odborník na toto téma a autor mnoha knih.

Výběr z ostatních akcí 2019

kompletní přehled akcí bude postupně aktualizován na webových stránkách zámku

 1. dubna – Expediční kamera. Tradiční filmový festival představuje ty nejlepší cestovatelské filmy z celého světa
 2. dubna 10:00 –18:00 Velikonoční jarmark na zámku Kynžvart. 30 prodejců nabídne originální ručně vyráběné velikonoční dekorace, šperky, keramiku, dřevěné hračky, poctivé marmelády, uzeniny, sýry, domácí pečivo či výběrovou kávu. Nebude chybět občerstvení včetně oblíbeného trdelníku. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky.
 3. června 10:00 – 17:00 Zámecké slavnosti na nádvoří zámku. Bohatý kulturní program zahrnuje hudbu, tanec a divadlo, pro děti jsou připraveny speciální prohlídky zámku s pohádkovými bytostmi i tvořivé dílničky. Součástí budou stánky s originálními ručními výrobky.
 4. prosince Advent na zámku. Návštěvníci projdou vánočně vyzdobenými sály a salonky za vtipného doprovodu členů ochotnického spolku. Na závěr dne zazní adventní koncert v zámecké kapli vyzdobené vánočním stromečkem.

Kynžvartská daguerrotypie

Velkým tématem je příprava nové expozice Kynžvartské daguerrotypie. Expozice má vzniknout v přízemí jižního křídla zámku.

Stručně z historie

 Kynžvartská daguerrotypie je movitá národní kulturní památka, která byla zapsána do seznamu památek UNESCO. V současnosti je zapůjčena do Národního technického muzea, do doby, než na zámku Kynžvart bude připravena nová expozice. Po technické stránce jsou daguerrotypie velmi citlivým materiálem a vyžadují speciální režim uchovávání, zvláště, pokud mají být součástí stálé expozice. V loňském roce obdržel Národní památkový ústav dotaci od Karlovarského kraje na zpracování projektové dokumentace. Na základě veřejné zakázky byl vybrán architektonický ateliér Ars Fabrica s.r.o., který vede Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kraml. Projekt bude vyhotoven během roku 2019 a v ideálním případě, pokud se podaří zajistit potřebné finance, bude expozice realizována v roce 2020.

Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice a jeho část má statut národní kulturní památky. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Dobrotivého. Kancléř na zámku založil jedno z prvních veřejně přístupných muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla sochaře Antonia Canovy, malíře Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice.

V evropském kontextu významná je kynžvartská knihovna se svoji sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. – 9. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka tzv. Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.