Zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice jsou chráněni proti spalničkám

Zdravotnický personál Karlovarské krajské nemocnice bude v případě rozšíření epidemie spalniček na území našeho regionu chráněn proti tomuto infekčnímu onemocnění. Opatření připravují i majitelé privátních zdravotnických zařízení.

 „Vedení Karlovarské krajské nemocnice na situaci reagovalo už s velkým předstihem. První zaměstnanci naší nemocnice tak prošli testováním na hladinu protilátek už v loňském roce, kdy se v České republice objevil první zvýšený výskyt spalniček,” potvrdil krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

V nemocnici zřizované Karlovarským kraje byli jako první v roce 2018 otestováni zaměstnanci infekčního oddělení, kde by byli případní pacienti se spalničkami hospitalizováni. Ti, kteří měli nízkou hladinu protilátek, byli následně přeočkováni. „V současné době pak probíhá plošné testování zaměstnanců krajské nemocnice, od exponovaných provozů až po ty kde je pravděpodobnost setkání s nákazou minimální. V první linii se tak testoval například zdravotnický personál na urgentním příjmu a na dětském oddělení, kde je nejvyšší pravděpodobnost kontaktu s infekčním pacientem. Do května bychom pak měli mít pokryté všechny potenciálně rizikové provozy,” upřesnil radní Jan Bureš.

Náklady na testování protilátek i na případnou vakcinaci zaměstnanců nese krajská nemocnice. A zájem ze strany jejích zaměstnanců je zatím velký. „Podle informací které máme od vedení nemocnice je zájem o test hladiny protilátek ze strany zaměstnanců značný. V celkovém objemu je ale zatím počet těch, kteří vykazují sníženou hladinu protilátek, poměrně malý,“ doplnil radní Jan Bureš.

Zajištění imunity personálu Karlovarské krajské nemocnice je přitom pro zdravotnictví v Karlovarském kraji zcela klíčové. Jde totiž o největší zdravotnické zařízení v kraji, které ročně ošetří přes 200 tisíc pacientů ambulantně a dalších skoro 30 tisíc je hospitalizováno v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu. Jako jediná nemocnice v kraji pak provozuje v Karlových Varech také lůžkové infekční oddělení, kde by v případě onemocnění byli pacienti se spalničkami hospitalizováni.

Podle radního Jana Bureše byl již Karlovarský kraj informován také provozovatelem soukromých nemocnic v Ostrově a Sokolově, že i zde jsou připravována nezbytná opatření. Jediné, co tak současnou situaci komplikuje je nedostatek očkovacích vakcín přímo na spalničky v České republice. Kvůli epidemiím spalniček v Itálii, Belgii nebo Rumunsku totiž výrobci nestíhají dodávat a na trhu tak jsou jen trojvakcíny, které jsou kromě spalniček také proti zarděnkám a příušnicím.

„V případě naší krajské nemocnice management aktivně situaci vyřešil zajištěním dovozu potřebných vakcín ze zahraničí. Nicméně věřím, že s ohledem na nárůst počtu onemocnění se podaří ministerstvu zdravotnictví dojednat s distributory zvýšené dodávky vakcín, stejně jako se to povedlo například v minulosti u viru ptačí chřipku H1N1 a podobně,” uzavírá radní Jan Bureš.