Třináct cizinců bude vyhoštěno z České republiky. Pracovali bez povolení

Několik desítek policistů bylo nasazeno do akce v Karlových Varech, které se účastnili policisté z odboru cizinecké policie ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Kontrolovali oprávněnosti pobytu cizinců na území České republiky, na dodržování zákona o pobytu cizinců na území ČR, a to zejména v oblasti výkonu zaměstnání cizinců na území ČR. Kontrola mimo jiné byla zaměřena na pravost a platnost předkládaných cizozemských dokladů totožnosti, ale také na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech.

„Do akce bylo nasazeno na čtyři desítky policistů, včetně dvou policejních psovodů,“ sdělila policejní mluvčí Zuzana Týřová. „V rámci akce bylo zajištěno 15 cizinců, kdy u 13 z nich bylo zahájeno správní řízení o správním vyhoštění z území členských států. Tito cizinci na území České republiky vykonávali zaměstnání bez povolení k zaměstnání, ačkoli je toto povolení podmínkou k jeho výkonu. Během dnešního dne si všichni cizinci převezmou od policistů Rozhodnutí o správním vyhoštění. U dalších dvou cizinců bylo po prověřování zjištěno, že se jedná o rodinné příslušníky občana Evropské unie, a proto byli po provedených nezbytných úkonech propuštěni ze zajištění,“ dodala.