Přejezd ve Františkových Lázních bude modernější

V současné době se modernizuje železniční přejezd ve Františkových Lázních. Stavební úpravy vyjdou na několik milionů korun.

„Na tomto přejezdu probíhá výměna kompletního zabezpečovacího zařízení, přejezd dostane nové závory, výstražná světla včetně technologie a reléového domku,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.  Jedná se o investici ve výši 5,5 milionu korun.

Foto: VID