Další chebské vnitrobloky se dočkají úprav

Terénní úpravy, rozšíření a rekonstrukce zpevněných ploch včetně vyřešení jejich odvodnění se dočkají další dva chebské vnitrobloky. Tentokrát se upravuje na Růžovém kopečku a u Myšárny. Práce, které byly zahájeny v lednu, budou stát více než 4 miliony korun a hotovy by měly být do konce dubna. Rekonstrukce se dočkají také v ulici Obětí nacismu, kde vznikne nové parkoviště, rozšíření silnice i nové osvětlení.

Foto: Archiv Radničních Listů

„Úpravou prochází rovněž vnitroblok v ulici Úzká. Vybudována zde bude parkovací plocha z kamenné dlažby, která nahradí dosavadní nezpevněný povrch z recykláž,“ informoval redaktor Chebských radničních listů Tomáš Ivanič. „Díky úpravám se zlepší jak uspořádání parkujících vozidel, tak odvodnění celé plochy. Kromě toho dojde i k vybudování chodníčku, který oddělí Úzkou ulici od vnitrobloku, či vyrovnání zvlněného kamenného povrchu spodní části ulice. Náklady mají činit 925 tisíc korun,“ sdělil.

Na jaře pak bude zahájena rekonstrukce vnitrobloku pod ulicí Obětí nacismu, ve kterém byly v loňském roce vybudovány podzemní kontejnery na odpad. „Vznikne tady nové parkoviště pro 29 vozidel včetně jeho příslušenství, tj. odvodnění se zapojením retenční nádrže a lapolu. Součástí rekonstrukce bude i rozšíření příjezdové komunikace, což usnadní vývoz zmíněných podzemních kontejnerů, nebo vybudování nového veřejného osvětlení parkoviště a přístupových chodníčků. Rekonstrukce by podle předběžných odhadů měla stát 6,1 milionu korun,“ upřesnil redaktor.