Začala obnova staré chodovské aleje. U cesty porostou nové duby letní

V minulých dnech začala postupná obnova aleje v Nejdecké ulici. Stávající topoly a vrby jsou totiž za horizontem své životnosti, jsou značně proschlé a napadené hnilobou.

Kácení staré aleje. Foto: Martin Polák

Odstraňování stromů bude probíhat postupně v následujících letech. Na každém vykáceném úseku bude v daném roce provedena náhradní výsadba nových stromů. Vzhledem k výrazně zamokřeným pozemkům byl po konzultaci s odborníky zvolen pro novou alej dub letní.