V roce 2018 zajistila ČOI téměř o 3 000 kusů více padělků

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2018 celkem 1 914 kontrol zaměřených na nabízení, prodej a skladování výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví. V průběhu roku 2018 zabavila celkem 41 379 kusů padělků, což je o 2 994 kusů padělků více než v roce 2017. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení duševního vlastnictví u textilních výrobků a z hlediska objemu ochranných známek to byly Pokémon, Salomon, Apple, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gucci a Louis Vuitton.

Foto: Archiv Celní správy

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 provedla 1 914 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o ustanovení, které obchodníkům zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví (§ 8 zákona č. 634/1992 Sb.). V rámci této akce kontrolovala i dodržování dalších právních předpisů. V závěrečném vyhodnocení pak zjistila, že prodejci porušili právní předpisy ve 1 495  případech (78,11 %). Z tohoto počtu u 554 kontrol došlo k porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 28,94 %.

Česká obchodní inspekce v roce 2018 zajistila 41 379 kusů padělků v hodnotě originálů ve výši 92 372 724,90 Kč. To je o 2 994 kusům padělků více než v roce 2017, kdy zabavila 38 385 kusů padělků v hodnotě originálů 83 946 862 Kč.

Zajištěné padělky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, budou po pravomocném rozhodnutí následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Česká obchodní inspekce v některých případech provádí kontroly zaměřené na dodržování práv duševního vlastnictví společně s Policií ČR, Celní správou, živnostenskými úřady, městskou policií nebo Hasičským záchranným sborem.

Kontroly nabídky, prodeje a skladování výrobků porušující některá práva duševního vlastnictví (2018)
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
celkem § 8 celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 153 126 87 82,35 56,9%
Jihočeský a Vysočina 184 146 48 79,35 26,1%
Plzeňský a Karlovarský 829 617 194 74,43 23,4%
Ústecký a Liberecký 369 282 81 76,42 22,0%
Královéhradecký a Pardubický 109 99 45 90,83 41,3%
Jihomoravský a Zlínský 109 99 61 90,83 56,0%
Olomoucký a Moravskoslezský  161 126 38 78,26 23,6%
Celkem 1 914 1 495 554 78,11 28,9%

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v roce 2018 celkem 1 657 pokut v hodnotě 25 874 800 Kč.