Karlovarský kraj vyhlásí novou výzvu k čerpání kotlíkových dotací v dubnu

Karlovarský kraj v tomto týdnu obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů.  Jde celkem o 66, 5 milionu korun pro chystanou třetí vlnu kotlíkových dotací. Vyhlášení dotačního programu bude schvalovat Rada kraje a následně krajské zastupitelstvo na svém jednání 28. února 2019.

„V dubnu vyhlásíme výzvu pro naše občany, kteří budou mít zájem o kotlíkovou dotaci. Zveřejníme pravidla pro podání žádostí o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění a veškeré další informace, které s čerpáním dotací souvisejí, na krajských internetových stránkách, v Krajských listech, obešleme také města a obce v regionu. V období od vyhlášení výzvy do příjmu žádostí bude probíhat také informační kampaň a semináře pro zájemce ve vybraných místech Karlovarského kraje. Tým, který má na krajském úřadě na starosti příjem žádostí i komunikaci s žadateli, bude připraven zodpovědět dotazy a pomoci s náležitostmi potřebnými k úspěšnému podání žádosti,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek. Samotný příjem žádostí bude zahájen v průběhu měsíce června.

Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území našeho regionu. Dům či byt musí vytápět kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním s tím, že se kotel řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. Dotace bude možné čerpat ve výši 75 procent způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tisíc korun. Nebo lze z dotace zaplatit 80 procent způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun. A do třetice může dotace pokrýt 80 procent způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tisíc korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporu nezískají.

Nově budou moci občané v našem kraji na výměnu kotle využít bezúročné půjčky, na které poskytuje finance městům a obcím MŽP ČR. „O přidělení půjčky budou rozhodovat přímo obce a města podle toho, kde dojde k výměně kotle. Bližší informace získají lidé na příslušných městských či obecních úřadech,“ dodal náměstek hejtmanky.

Mezitím takzvaně „dobíhá“ současná výzva k čerpání kotlíkových dotací, která končí v březnu. Veškeré finance v rámci výzvy už byly vyčerpány, ale v zásobníku ještě čeká 50 žádostí na případné nevyužité dotace. „Z tohoto důvodu bychom rádi požádali zájemce o kotlíkové dotace, aby vyčkali s podáním žádostí na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací, tedy do června letošního roku,“ uzavřel Michal Mottl z odboru investic a správa majetku krajského úřadu.