Drážní hasiči budou pokračovat v obnově techniky. V Chebu začne příprava na výstavbu nové stanice

Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty (HZS SŽDC) bude letos pokračovat v investicích, které budou zaměřeny na mobilní požární techniku. Současně zlepší zázemí svých zaměstnanců ve čtyřech jednotkách požární ochrany, v několika regionech dojde k výstavbě zcela nových hasičských stanic.

Drážní hasiči zasahovali vloni u rekordního počtu 7 391 případů. Nejčastějšími událostmi jsou dlouhodobě opravy a údržba železniční dopravní cesty, při kterých využívají speciální techniku. Její obnova byla součástí velkých investic SŽDC, které vloni dosáhly téměř 300 milionů korun. V letošním roce připravuje HZS druhou etapu zaměřenou na pořízení nové mobilní požární techniky za desítky milionů korun. Půjde například o speciální vozidlo na převoz těžké pásové vyprošťovací techniky za 18 milionů korun.

Zlepší se i zázemí hasičů v regionech. Již 15. ledna došlo k předání staveniště u Jednotky požární ochrany České Budějovice, kde se nejprve zbourá původní budova a začne výstavba nových objektů odpovídajících všem standardům a potřebám drážních hasičů. Na jaro se pak plánuje zahájení rekonstrukce hasičské stanice v Ostravě, která bude spojená s výstavbou nových garáží.

V letošním roce také začne příprava výstavby zcela nových budov v Nymburce a Chebu, současně se pracuje na projektové dokumentaci na výstavbu moderních požárních stanic v Přerově a Ústí nad Labem.

Jedním z velkých cílů je vybudování řídicího operačního centra v rámci celé SŽDC. Tento záměr je v souladu se strategií státní organizace a se schválenou interní koncepcí HZS, která se bude aktivně podílet na přípravě tohoto centrálního pracoviště. Pro udržení a motivaci kvalitních zaměstnanců pak HZS SŽDC plánuje vytvořit interní vzdělávací systém. Pro jeho absolventy bude znamenat prohloubení specializace a s tím související finanční ohodnocení.