Platba daně z nemovitosti se blíží

Pokud se týká majetkových změn u nemovitostí, ke kterým došlo v průběhu loňského roku, je zapotřebí finančním úřadům do 31. ledna nahlásit tuto změnu také podáním přiznání k dani z nemovitých věcí. V působnosti Finančního úřadu pro Karlovarský kraj se tato povinnost každoročně týká 16 až 17 tisíc vlastníků.

Pro potřeby těchto poplatníků tak Finanční úřad pro Karlovarský kraj v posledním lednovém týdnu rozšiřuje své úřední hodiny na Územních pracovištích v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Chebu a Mariánských Lázních na každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Na úřadovnách v Kraslicích a Aši bude výběr daňových přiznání kromě standardního pondělí a středy podpořen mimořádným úředním dnem v poslední den lhůty, tedy 31. ledna od 8:00 do 15:30 hodin.

„V Karlovarském kraji každoročně evidujeme a spravujeme přes 110 tisíc poplatníků na dani z nemovitých věcí a za rok 2018 jsme pak všem 131 místním městům a obcím převedli do jejich rozpočtů téměř 367 milionů korun. Veškerý výnos této daně, tedy i včetně příslušenství, je totiž příjmem dané katastrální obce a tato také může daňovou zátěž svých občanů aktivně ovlivňovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek,“ uvedl ředitel finančního úřadu Čestmír Kubera.

Zcela nezávisle na úředních hodinách lze potřebné daňové přiznání s výhodou interaktivního formuláře, který v sobě automatizovaně zahrnuje i příslušné výpočtové ceny půdy a koeficienty, sestavit i podat pomocí aplikace na internetové adrese Finanční správy ČR www.daneelektronicky.cz.

Platba daně z nemovitých věcí je splatná v základním termínu do 31. května, při daňové povinnosti nad 5 tisíc korun pak ještě v druhé splátce k 30. listopadu. Na přelomu dubna a května bude finanční správa jako obvykle rozesílat těm poplatníkům, kteří svou povinnost neuhradili již dříve, příslušné daňové složenky. Bezstarostně hradit tuto daň lze taktéž prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO), souhlas s tímto způsobem ale musí být na finanční úřady předložen do konce ledna. Požádat u finančního úřadu také lze o zasílání údajů pro placení daně e-mailem, a to na předepsaném tiskopisu podaném do 15. března. O těchto možnostech a bližších podmínkách se lze doptat na každém finančním úřadě nebo je uvedeno na www.financnisprava.cz.