Poruchu sluchu je důležité odhalit již před zahájením školní docházky

Od začátku letošního roku je doporučené absolvovat další screeningové vyšetření sluchu, tentokrát u všech předškoláků. Cílem vyšetření je zachycení možné poruchy sluchu u pětiletých dětí ještě před zahájením školní docházky.

Foto: Archiv S. Šuba

Děti ve věku pěti let absolvují vyšetření sluchu tónovou audiometrií na ORL nebo foniatrickém pracovišti. „Vlastní vyšetření je nebolestivá metoda,“ uvedla chebská dětská lékařka Silvia Šuba. „Provádí se v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek pouští sestra dítěti tóny definované výšky a hlasitosti. Do záznamu vyšetření zaznamená, jak dítě slyší pouštěné tóny. Výsledek vyšetření zhodnotí ORL lékař nebo audiolog,“ upřesnila.

Screening sluchu se neprovádí u dětí s diagnostikovanou trvalou poruchou sluchu v minulosti nebo u dětí, kde to celkový či mentální stav nedovoluje.

V případě poruchy sluchu provede ORL lékař nebo foniatr další dovyšetření.

„Záznam o provedení screeningu si nechte ideálně zapsat do očkovacího průkazu nebo si nechte vystavit lékařskou zprávu, kterou nám neprodleně předáte do dokumentace,“ doplnila lékařka.