Homeopatika. Brát, nebo nebrat?

Homeopatika – ano, či ne? Malé kuličky, na které jedni nedají dopustit, na druhé straně ale stojí ti, kteří jim nevěří. Podstatou homeopatické léčby by měl být proces, který má pomáhat k samouzdravování. Podávání homeopatik ale nechce nahrazovat nutnou lékařskou péči, jedná se o doplňkovou léčbu. Klasické léky jsou totiž v mnoha ohledech nezastupitelné.

Jak homeopatika vidí chebská dětská lékařka Silvia Šuba, která se kromě klasické medicíny aktivně věnuje i homeopatické léčbě?

Mým cílem je pacientům pomoci tak, aby se pacient na léčení aktivně podílel, chtěl se léčit a aby nečekal, že vše za něj vyřeší lékař. Nemocný by se měl snažit stát se mocným, měl by se snažit převzít svůj díl zodpovědnosti za své zdraví. U rodičů bych chtěla posílit vědomí zodpovědnosti za své děti. Zodpovědnost za svá rozhodnutí, jak žiji, jak přemýšlím, jak se chovám a stravuji, protože taky tak pak podle toho budu, nebo nebudu stonat. Homeopatie je často prvním krůčkem k tomu, aby lidé pochopili, že věci lze řešit i jinak. Pokud je to možné , pak můžeme hledat případně i hlubší příčiny a souvislosti vzniku nemoci a jejich ovlivněním pak najít cestu ke zdraví. Je to někdy cesta nelehká, ale výsledek určitě stojí za to. Podávání homeopatik nenahrazuje nutnou lékařskou péči.

Co to tedy jsou homeopatika?

Homeopatické léky stimulují a podporují samouzdravování a jejich cílem je nastolení dlouhodobě vyváženého stavu rovnováhy. Homeopatie netlumí příznaky nemoci, ale stimuluje vlastní obranné síly. Není tedy substituční ani antagonistická.

Homeopatika jsou vlastně nosiče informací, které se snaží poškozený „tělesný software“ opravit a obnovit jeho funkčnost. Tento proces opravy a obnovy může trvat někdy i několik měsíců. Chronické nemoci se také vyvíjejí dlouhodobě.

Homeopatická léčba je vysoce individuální, zaměřuje se na fyzický i psychický stav pacienta a člověka léčí jako celek.

Tyto léky jsou šetrné a nemají vedlejší nežádoucí účinky. I díky tomu je lze podávat všem, bez rozdílu věku. Mohou je užívat jak senioři, těhotné, tak kojící matky a miminka.

Kdy je možné homeopatii použít?

Homeopatii můžeme použít prakticky kdykoliv, např. preventivně: před zimní sezonou, před plánovaným chirurgickým výkonem, před očkováním, před alergickou sezonou, před zkouškami, ale i akutně: při bolestech, křečích, horečce, akutních zánětlivých procesech, kašli, rýmě, při trávicích potížích, kožních onemocněních, zlomeninách atd.

Lze je podávat i při opakujících se nebo dlouhodobých potížích, kdy současně užíváme i klasické léky. Tento způsob již vyžaduje podrobnější práci a spolupráci a delší čas.

Délka užívání homeopatik je individuální, závisí na typu onemocnění. Akutní stavy lze zvládnout krátkodobým užíváním, chronické stavy vyžadují dlouhodobější užívání homeopatik, které často v průběhu uzdravování upravujeme podle aktuálního stavu pacienta. Dlouhodobé potíže vyžadují jejich užívání i několik měsíců.

Aby homeopatie fungovala, musí být splněny některé předpoklady:

Lze je podávat pouze při nemocech, které jsou reverzibilní (schopné zpětného procesu). Nelze léčit genetické nebo degenerativní nemoci či stárnutí.

Podávat je lze pouze pacientům, kteří jsou schopni reakce a mají aktivní obranné síly těla. Mladší organizmus nezasažen mnoha nemocemi a léky v anamnéze reaguje vždy pružněji a lépe než starší, který trpí mnoha nemocemi nebo již mnoho nemocí prodělal.

Návštěva homeopata se skládá z rozhovoru a důkladného fyzikálního vyšetření. Opět závisí na tom, zda se jedná o akutní problém, nebo chronický. Vždy nás však zajímá pacient jako celek, jaké má projevy nemoci, co nemoc vyvolalo, jaké má pocity, které vlivy mu ulevují a které naopak zhoršují stav.

Následně homeopat analyzuje případ, vybere lék a zahájí podávání homeopatik. Jejích volba je u každého pacienta individuální. Vždy se musí najít shoda mezi projevy nemoci a popisem léku. Dále se musí zohlednit další doprovodné projevy nemoci, které jsou u jednotlivých pacientů odlišné. Někdo se při nemoci potí, jiný ne, někdo má žízeň, někomu stoupá teplota rychle a je vysoká, můžou být různé averze apod.
Homeopatických léků je několik tisíc a výběr toho správného léků je časově velmi náročný.

Podávání homeopatik nenahrazuje nutnou lékařskou péči. Je to doplňková metoda léčby, někdy dostačující i samostatně.

Tato nadstandardní metoda léčby není hrazena v ČR z veřejného zdravotního pojištění, je tedy zpoplatněna. Cena za konzultaci zahrnuje čas a um terapeuta. Zahrnuje nespočet hodin strávených studiem, sbíráním zkušeností, cestováním za vzděláním, investicí do vzdělání a studijních materiálů.

„Homeopatická léčba v mé ordinaci není nabízena primárně, ale informaci o její možnosti pacient dostane. Pokud o tuto metodu projeví zájem, může se objednat buď na telefonním čísle nebo emailem,“ uvedla lékařka Silvia Šuba. „Konzultace probíhají v homeopatické poradně, která se nachází ve stejné budově jako sídlí naše ordinace, ale o patro výše. Výběr termínů je omezen buď na odpolední hodiny po našich ordinačních hodinách, nebo každou sudou středu dopoledne, kdy mně v ordinaci zastoupí MUDr. Beldová Martina. Kapacita volných termínů je tedy omezena a odvíjí se také od mého volného času a proto termín objednání je vždy závazný. Na konzultaci se mohou objednat i „cizí“ pacienti, tedy i u nás neregistrovaní a také bez věkového omezení,“ doplnila.

V případě zájmu mně můžete kontaktovat mimo ordinační hodiny:

silvia@mudrsuba.cz, tel. 704 284 060 (telefonáty maximálně do 20hod.)