Relikviář ostatků sv. Tří králů měli na Hartenbergu zapůjčený na Tříkrálovou mši

Procesí s Třemi králi a slavnostní Tříkrálovou bohoslužbu na Hartengergu si nenechali ujít místní ani ti ze vzdálenějších míst. Pro tuto výjimečnou akci byl zapůjčen také malý relikviář s ostatky sv. Tří králů.

Pochod vyšel z návsi v Hřebenech a cílem byl hrad Hartenberg, kde farář Bauchner sloužil slavnostní Tříkrálovou mši. „Již dobách rodu Auespergů a Kopalů byla tato tradice pravidelně dodržována a tak se vždy ve svátek těchto mudrců konávala dlouhá procesí až z Krajkové,“ uvedla jedna z organizátorek Martina Vavřínová. „Procesí se pravidelně zúčastňovali také muzikanti. Hraběnka Kopalov hostila poutníky domácími koláči a zámeckým pivem. Dnes místo piva návštěvníkům na konci mše v tomto zimním čase přijde vhod svařené víno, medovina nebo čaj s domácími koláčky, které upekla paní z Radvanova,“ informovala. 

Tato tradice se znovuobnovila v roce 2010. Zpočátku se takhle setkávali jen nejbližší přátelé hradu. Později, s obnovou kaple, se počet návštěvníků zvýšil. „Přesto jde o akci spíše komornější, duchovně zaměřenou a sváteční oproti jiným zdejším tradičním akcím pro malé i velké,“ sdělila Martina Vavřínová.

Na hrad byl u příležitosti této mimořádné události po třetí zapůjčen malý relikviář s ostatky sv. Tří králů. Mši sloužil sokolovský farář Petr Bauchner. „Téma bylo samozřejmě věnované těmto mudrcům, kteří jdou příkladem své oddanosti a víře ve vyšší smysl bytí a překonávání překážek. Hvězda pak v celém příběhu symbolizuje znamení vyšší moci, které předpovědělo proroctví, jež tito tři společníci následovali, aby podali lidu zprávu o příchodu spasitele. Farář Bauchner vyzdvihl také to, že i v dnešní době by lidé měli překonávat překážky a někdy také opustit bezpečí svého pohodlného domova. Jen tak je možné dosáhnout nejen většího poznání, ale také zkušenosti a duševního pokroku,“ doplnila organizátorka.

Nejbližší kulturní akcí na hradě budou červnové několikadenní Hradní slavnosti, v rámci kterých se uskuteční například umělecké sympozium i bohatý kulturní program. Na akci se zájemci mohou seznámit s tím, jak probíhala záchrana hradu, jaká je jeho historie, seznámí se ale i s duchem místa této unikátní stavby.

Akci pořádal spolek Hartenberg z.s