Pravoslavné pěvecké sbory podpořily Hospic Sv. Jiří

Pravoslavná církevní obec ve Františkových Lázních pořádá již druhým rokem charitativní koncerty duchovní hudby na podporu chebského Hospice Sv. Jiří. V letošním roce se v chrámu sv. Olgy konalo šest dobročinných koncertů. Poslední, v pořadí šestý, vánoční koncert, se konal 22. prosince.

Více fotografií z jednoho z koncertů zde:https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2936771

Veškerý výtěžek z koncertů církevní obec předává pracovníkům místního mobilního hospice, který pečuje o umírající klienty a pomáhá jim strávit závěr jejich života v přirozeném a bezpečném domácím prostředí. „Služba domácího hospice je velmi potřebná a náročná, nejvíce o tom ví každý, kdo už doma někoho blízkého na závěr života doprovázel,“ říká otec Metoděj Kout, duchovní správce chrámu sv. Olgy.

Celkem čtyři koncerty zajistil komorní sbor chrámu svaté Olgy pod vedením Marty Koutové, manželky otce Metoděje. Hostujícím zpěvákem, který při koncertech rozšířil řady místního sboru, byl žalmista Martin Létal z Hodonína. Zbylé dva koncerty zrealizovaly další dva hostující pravoslavné sbory: 15. listopadu vystoupil v chrámu svaté Olgy Pražský mužský komorní sbor pod vedením Alexije Klepcina z Prahy. Sbor, pro který je charakteristický profesionální hlasový projev, sebevědomě zapěl ruské církevní i lidové písně a sklidil závěrečný potlesk vestoje. Dne 22. listopadu vystoupil v chrámu ženský sbor Chorodia Agiu Georgiu z Ostravy, který seznámil návštěvníky s podmanivou krásou řeckých duchovních hymnů a lidových písní. „Máme z toho velikou radost, že sbormistři i zpěváci bez nároku na honorář podporují dobrou věc, doufáme, že se v budoucnu najdou i další sbory, pravoslaví nesmí být zahleděné jen samo do sebe…,“ zdůrazňuje otec Metoděj. Jedna z častých návštěvnic koncertů, známá františkolázeňská básnířka Alenka Vávrová, ke koncertům dodává: „Koncerty ve Sv. Olze jsou velkým přínosem pro Františkovy Lázně, a to nejen pro koncerty samotné… Účastnila jsem se mezinárodní konference Dějinné paralely. Téměř každý příspěvek se dotýkal hrubnutí společnosti a mizejícího soucitu. Myslím, že kolem chrámu sv. Olgy se vytváří kruh velmi soucitných lidí. Pro naši rodinu byl vánoční koncert v tomto chrámu vyvrcholením letošních Vánoc.“

 

Foto: Archiv Chrámu svaté Olgy Františkovy Lázně

Koncerty jsou v čím dál větší míře oblíbené u místních i u lázeňských hostů. Představují benefiční akci, která dělá radost pořadatelům, návštěvníkům i hospici. Lákadlem je také kulturní odlišnost a duchovní hloubka zpěvů založená na rozdíl od západní duchovní hudby pouze na hlasovém fondu zpěváků.

„Děkuji Pravoslavné církevní obci z Františkových Lázní, že druhým rokem podporuje formou charitativních koncertů služby Hospice Sv. Jiří,“ dodává ředitelka hospice Alena Votavová. „Výtěžek z letošních koncertů použijeme na nákup pohonných hmot do aut, kterými se veškerý personál, léky, zdravotnický materiál a pomůcky přepravují do domácností nevyléčitelně nemocných. Kromě realizované benefice je důležitá osvěta a propagace služeb hospice, která je nedílnou součástí koncertu a přispívá k šíření motta „Doma je doma až do posledního okamžiku“.“

V letošním roce se díky koncertům podařilo pro hospic získat cca 43 000 korun. „Mimo koncerty finančně podporujeme hospic zasíláním menších pravidelných příspěvků. Hospic je pro nás nesmírně hodnotnou službou, obětavost a osobní nasazení všech jeho pracovníků obdivujeme a smekáme před ním,“ dodává otec Metoděj.