Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů zajistí ČSSZ automaticky, právě tak jako tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,4 %. Zvýšení bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Důchodcům starším 85 let navíc automaticky zvýší procentní výměru důchodu ještě o částku 1 000 korun.

Jaké důchody se zvýší a o kolik
Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 570 Kč, tj. z 2 700 Kč na 3 270 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech (výdělcích), vzroste o 3,4 %. Zvýšení důchodů je upraveno nařízením vlády č. 213/2018 Sb.

Zvýšení důchodu při dosažení věku 85 let
Příjemcům důchodu, kteří 85. narozeniny oslavili dříve (kdykoliv před 1. 1. 2019) nebo 85 let dosáhnou v lednu 2019, náleží zvýšení o 1 000 Kč měsíčně od lednové splátky důchodu v roce 2019. To se týká cca 200 tisíc seniorů. Důchodcům, kteří dovrší 85 let později než v lednu, zvýší vždy ČSSZ důchod o 1 000 Kč měsíčně od splátky důchodu v tom měsíci, v němž příjemce důchodu dosáhl 85 let. I v těchto případech bude zvýšení prováděno automaticky, aniž by o ně senioři museli žádat.

Zvýšení důchodu o 1 000 Kč těm důchodcům, kteří dosáhli nebo dosáhnou 85 let, upravuje zákon č. 191/2018 Sb., kterým se od 1. 1. 2019 mění zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.).

O zvýšení důchodu bude zasláno písemné oznámení
Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Příklad valorizace důchodu
Je-li letos důchod vyplácen ve výši například 12 395 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2018), pak základní výměru představuje částka 2 700 Kč a procentní výměra činí 9 695 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2019 se základní výměra zvýší o 570 Kč na 3 270 Kč, procentní výměra se zvýší o 3,4 %, tj. o 330 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Od lednové splátky bude výše důchodu činit 13 295 Kč měsíčně, tj. důchod se zvýší o 900 Kč. U příjemce důchodu staršího 85 let se zvýší procentní výměra důchodu ještě o 1000 Kč, důchod tedy vzroste o 1 900 Kč.

Valorizují se i tzv. dílčí důchody
Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se dílčená procentní výměra důchodu zvýší o 3,4 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se stanoví v dílčí výši, to znamená, že se zvýší o poměrnou část z 570 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění. Dílčí důchody u příjemců důchodu starších 85 let se zvýší o dílčí částku z 1 000 Kč odpovídající poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Zvyšují se také příplatky k důchodům
Od lednové splátky 2019 se podle nařízení vlády č. 212/2018 Sb. zvýší i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 3,4 % celkové výše příplatku.