Chebští zaplatí za komunální odpad 700 korun

Zastupitelé města Chebu na svém včerejším zasedání odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku města Chebu o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Výše poplatku za odpad činí 700 korun.

„Zachovali jsme původní výši poplatku za odpad, tedy 700 Kč. Předvolební usnesení KSČM, ČSSD, ODS, ANO a Svobodných, které mělo znamenat snížení na 500 Kč, bylo z mého pohledu populismem. Celkové náklady na likvidaci odpadu již dnes dosahují přes 1200 korun na jednoho Chebana. Částku 700 korun platí občané již od roku 2013. Díky inflaci a rostoucím platům dnes už zdaleka není takovou zátěží, jako před lety. Jednáme však o změně systému, abychom zvýšili poplatek těm, kteří produkují hodně směsného odpadu a naopak ho snížili těm, kteří poctivě třídí,“ uvedl starosta Antonín Jalovec.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. ledna 2019.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

„Lze jej uhradit bezhotovostním převodem na účet města Chebu číslo 8847450257/0100, nebo vkladem hotovosti v pokladně úřadu,“ uvedla tisková mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková.