Ve 3. čtvrtletí ČOI zabavila téměř 9 tisíc kusů padělků

Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 3. čtvrtletí 2018 celkem 379 kontrol, při kterých se zaměřila také na nabídku a prodej výrobků, které porušují některá práva duševního vlastnictví. ČOI v tomto období zajistila 8 849 kusů padělků v hodnotě originálů 28 292 731 Kč. Oproti minulému čtvrtletí došlo k nárůstu a také se zvýšilo množství zajištěných padělků. Nejčastěji docházelo k porušení práv duševního vlastnictví u oděvů a textilních výrobků ochranných známek Tommy Hilfiger a Louis Vuitton.

 

 

 

 

 

 

 

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 1. července do 30. září 2018 kontrolní akci, při níž ověřovala dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, při nabídce, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Podle tohoto ustanovení se zakazuje obchodníkům nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání ochranných známek.  

ČOI z celkového počtu provedených kontrol zjistila ve 281 případech (74,1 %) porušení právních předpisů. Z tohoto počtu u 102 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje 26,9 %. Oproti minulému čtvrtletí došlo k nárůstu, kdy porušení práv duševního vlastnictví bylo zjištěno v 18,2 %.

Česká obchodní inspekce uložila za zjištěné nedostatky celkem 371 pokut v hodnotě 9 347 500 Kč. Kromě pokut ČOI zajistila 8 849 kusů padělků v hodnotě originálů ve výši 28 292 731 Kč.

Kontroly – výrobky porušující práva duševního vlastnictví 3. čtvrtletí 2018
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
celkem § 8 celkem § 8
Středočeský a Hl. město Praha 21 19 16 90,5 76,2%
Jihočeský a Vysočina 38 31 7 81,6 18,4%
Plzeňský a Karlovarský 169 103 19 61,0 11,2%
Ústecký a Liberecký 60 52 18 86,7 30,0%
Královéhradecký a Pardubický 23 21 6 91,3 26,1%
Jihomoravský a Zlínský 40 35 25 87,5 62,5%
 Olomoucký a Moravskoslezský 28 20 11 71,4 39,3%
Celkem 379 281 102 74,1 26,9%

Foto: Ilustrační