Výstava fotografií, dokumentů a artefaktů přiblíží život obyvatel Krušnohoří

Výstava, která přibližuje život obyvatel Krušnohoří v zimním období, je připravena v karlovarském muzeu. Časově se zaměřuje na období od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století. 

Návštěvníky seznámí s historickým vývojem lyžování. K vidění budou také historické lyže, sáně a další sportovní vybavení. Před první světovou válkou a v období mezi válkami se v Krušných horách začal naplno rozvíjet turistický ruch i v zimním období. Na německé i české straně hor vznikla řada lyžařských spolků, stavěly se skokanské můstky i sáňkařské dráhy a konala se zde řada závodů.

Druhá část výstavy představuje, jak prožívali zimní období obyvatelé krušnohorského venkova. Návštěvníci se seznámí nejen s vánočními zvyky, ale také s typickými řemesly, jako bylo krajkářství, knoflíkářství a výroba hraček.

Výstava potrvá do neděle 24. února