Senioři můžou začít navštěvovat Akademii umění a kultury

Dnešním dnem je zahájen první semestr Akademie umění a kultury pro seniory ve Františkových Lázních. Po Ostrově jsou Františkovy Lázně teprve druhým městem v Karlovarském kraji, které umožňuje dříve narozeným další vzdělávání v uměleckých oborech. akademie ZUŠ Františkovy Lázně senioři 4

„Akademii umění a kultury pro seniory MFL otevřela Základní umělecká škola(ZUŠ) Járy Cimrmana ve spolupráci s městem Františkovy Lázně. V pátek 5. října si dvanáct studentů umění převzalo indexy a byli slavnostně přijati ke studiu. Na výběr měli z několika oborů. Největší zastoupení má hudební výuka, následována výtvarným oborem. Ředitelka ZUŠ Miroslava Pešková a zástupce ředitele Bohumil Polívka stáli u zrodu akademie. „Přišlo nám prospěšné, abychom nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům nabídli možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu,“ uvedl Bohumil Polívka. Věříme, že tam můžeme přispět k posílení jejich duševní a fyzické kondice, potěšit je uměleckou tvorbou a více je tam zapojit do kulturního života. Moderní společnosti nekladou akcent pouze na prodlužování délky života, ale především na podporu zvyšování jeho kvality. Školu chceme otevřít pro všechny generace a vytvořit tím skutečný prostor mezigenerační solidarity a komunikace. Naši žáci tak získají zkušenost, že potkávání seniorů, kteří s nimi ve stejné škole studují umění, je přirozená součást života,“ doplnil.Akademie ZuŠ Františkovy Lázně senioři

Studenti akademie budou mít vyučovací hodiny jednou týdně a stejně jako při vysokoškolském studiu se bude jejich docházka zaznamenávat do indexu. Studium na akademii je rozděleno do tří let – šesti semestrů. Po jejich ukončení můžou absolventi pokračovat ve vzdělávání na dalším stupni.Zdeněk Svěrák, patron ZUŠ Járy Cimrmana studenty pozdravil prostřednictvím předtočené zdravice a popřál jim hodně úspěchů ve studiu.

„Jsem rád, že jsme mohli jako město Františkovy Lázně finančně podpořit tento projekt,“ uvedl františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Věřím, že akademie ukáže, že i tady v našem Městě máme aktivní seniory, kteří se nebojí ani ve vyšším věku se stále vzdělávat,“ upřesnil.akademie ZUŠ Františkovy Lázně senioři 2

Jednou z dvanácti studentů nové školy je také Jitka Kolláriková.  „O studiu na akademii jsem se dozvěděla z letáčku a obor výtvarná výchova a keramika mne okamžitě oslovil. Hned jsem se přihlásila a moc se  těším, co se nám podaří vytvořit,“ řekla. „Jako dítě jsem nenavštěvovala výtvarný obor v ZUŠ, čehož teď trochu lituji, ale vždy jsem si ráda kreslila a něco tvořila. To se mě drží dodnes. Absolvovala jsem několik kurzů kresby a malby, vždy je třeba se něco nového naučit a proto jsem vlastně i zde. Na začátku byla kresba tužkou, netušila jsem, co vše se dá tužkou vytvořit. Několik kurzů malby akrylem a olejem jsem si zkusila v chebské Papírně. Jsem věčný amatér, ale moc mne to baví. Po čase zlenivím pro množství dalších zálib, jako je kolo, běžky, vycházky s mykology, plavání, tak se těším, že na akademii mne to zase chytne a donutí k pravidelnosti. Těším se na to. Vypadá to, že převládne asi výuka keramiky, čemuž se vůbec nebráním, naopak je to nová výzva. Doma jednou za čas namaluji pro někoho z rodiny nebo přátel nějaký ten „obraz“, tak teď přibude i nějaké to dílko z keramiky,“ dodala.

Na závěr slavnostního podvečera nechyběla studentská hymna Gaudeamus Igitur, kterou si studenti společně zazpívali se svými vyučujícími.

Kdo se může na Akademii přihlásit? Ke vzdělávání se mohou hlásit senioři a seniorky, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Žádné přijímací zkoušky se nedělají, jediným kritériem je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů a trvalé bydliště ve Františkových Lázních a spádových obcí.akademie ZUŠ Františkovy Lázně senioři 3