Lidem hrozí rychlé spálení kůže

Opalovat se během následujících jarních dnů bez opalovacího krému by se lidem nemuselo vyplatit. Hrozí totiž vyšší riziko spálení pokožky sluncem. Ozónová vrstva v atmosféře je totiž nad Karlovarským krajem zeslabená, a to o 21 procent. Lidé by si tak měli nechráněné části pokožky určitě namazat ochranným krémem.počasí-sluníčko-web

„Všichni, kteří budou v následujících týdnech vystavovat pokožku slunci a nebudou chráněni, na to mohou šeredně doplatit,“ upozornil pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové. „Ozónová vrstva je velmi zeslabená oproti dlouhodobému průměru, tudíž lidem hrozí, že se na slunci rychle spálí. Je potřeba se tak dostatečně chránit ochrannými krémy. UV Index je nyní na hodnotě 6, což v praxi znamená, že se člověk na slunci spálí už za pětadvacet minut,“ konstatoval Rudolf Kovařík.

Ozon je plyn, který je přirozenou součástí zemské atmosféry. Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, protože chrání planetu před ultrafialovým zářením. Ozon v přírodě vzniká působení UV záření a při bouřkách vlivem blesků, které jsou vysokonapěťové výboje, přičemž dochází při korónovém výboji k vzniku ozonu. Ozon vzniká i v nízkých nadzemních výškách vlivem působení smogu a záření.

VID