Rezervaci SOOS čeká 17 milionová investice

Přírodní rezervace SOOS nedaleko Františkových Lázní se dočká velkých změn. Bude se zde investovat do nového turistického zázemí za cca 17 milionů korun. Vznikne centrální budova s pokladnou, expozicí, výstavním prostorem a adekvátním zázemím pro personál. Dále pak nové moderní sociální zázemí včetně čističky odpadních vod, přibude i přednáškový altán a také tolik potřebná parkovací místa. S realizací by se mohlo začít již letos v létě.SOOS vizualizace na WEB

Město Františkovy Lázně získalo na tento projekt dotaci ve výši 90 % v rámci programu INTEREG spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko. Jedná se o ojedinělý projekt v oblasti geologie, kde německý partner Montan-Stiftung Nordostbayern z Fichtelbergu má v plánu otevřít pro veřejnost železnorudný důl. Jako bonus pro Františkovy Lázně v tomto projektu jsou ještě cca 2 miliony korun získané na otevření Goethových štol na Komorní Hůrce a město Cheb postaví v rámci tohoto projektu také menší Geopark nad přehradou Skalka. Celý projekt nazvaný „Cesta do nitra Země“ byl podpořen dotací přes 2 miliony euro a je považován za nejvýznamnější geoprojekt regionu.

V letošním roce se počítá se stavbou dvou budov, centrální s pokladnou a zázemím pro zaměstnance a nových veřejných toalet, vznikne také otevřený výukový altán. V následujícím roce by mělo dojít k dostavbě nového parkoviště pro přibližně 60 osobních vozů a několik autobusů, kde se město dohodlo na spolupráci se sousední společností LB Minerals, na jehož pozemcích je provozována mimo jiné i oblíbená úzkokolejka. Návštěvníci se nemusejí bát, že pro letošní rok přijdou o návštěvu této rezervace. Po celou dobu stavby budou fungovat stávající budovy, ve kterých je sociální zařízení, pokladna i expozice Dějiny země. Právě v nich mohou přítomní obdivovat modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. Také rozsáhlá muzejní expozice o přírodě rezervace a jejím okolí s názvem Ptačí svět Chebska bude přístupná.

„V areálu by měla vyrůst nová dvoupatrová stavba, kde bude veškeré zázemí rezervace, pokladna a výstavní místnost, ve které budou informace nejen o naší přírodní rezervaci tvořené ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody. V druhém patře by měli najít zázemí vědci, kteří se v místě věnují výzkumu a svými publikacemi významně napomáhají publicitě rezervace,“ sdělil starosta Jan Kuchař. Zajímavostí budovy by mělo být například to, že se z ní bude vycházet přímo na naučnou stezku. Další stavbou bude budova se sociálním zázemím, které je v současné době nedostačující, a také otevřený altán, který bude kromě odpočinku příchozích sloužit také jako přednášková místnost. Dojde i na stavbu zcela nové čističky odpadních vod a tím zajištění bezproblémového ekologického provozu, stávající ČOV je svým výkonem již nevyhovující. Celkové náklady mají činit 17 milionů korun a budou hrazeny z 90 % z již schválené dotace. Zbývajících deset procent bude financovat město Františkovy Lázně z vlastních zdrojů.