Cenu Floccus 2018 obdržel chebský lékař Ján Cabadaj

Nadace České spořitelny již čtvrtým rokem rozdávala Ceny Floccus. Mezi oceněné kategorie patří cena pro jednotlivce, cena pro organizaci, cena zaměstnanců České spořitelny a cena veřejnosti.cabadaj

Letošní cenu pro jednotlivce obdržel odborný garant Hospice Sv. Jiří MUDr. Ján Cabadaj za svou práci v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné.

Nadace cenou Floccus vyzdvihuje organizace a jednotlivce, jež věnují svůj čas, péči a energii seniorům, lidem s mentálním postižením nebo prevenci a léčbě drogové závislosti.

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (Floccus znamená v latině chomáč). Jsou křehké ale odolné zároveň. Jsou nesmírně životaschopné. Jsou zdánlivě prosté, ale mají v sobě kus krásy a síly. Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří. Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu spoluobčanům na okraji společnosti.

Mezi další oceněné patří Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Praha; Anima – terapie, z.ú., Praha; ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice; ŽIVOT 90, z. ú., Praha; V růžovém sadu, z. ú., Ořechov, Jihomoravský kraj; Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice; Pavla Baxová, ředitelka občanského sdružení Rytmus a Jiří Dvořáček, primář a ředitel Psychiatrické nemocnice Červený Dvůr, Český Krumlov

Více na: http://www.nadacecs.cz/floccus