Pod sutí mohou být zavalené osoby, nevylučují hasiči

Již druhý den pokračuje zásah v Mariánských Lázních, kde se propadl strop v jedné z částí nepoužívaného bývalého hotelu Kavkaz. Vzhledem ke stavu budovy statik nedoporučil záchranářům vstup. Čtyři z pěti záchranářských psů navíc označili jedno místo, kde by se mohly nacházet zavalené osoby. hotel 9

Foto: HZS Karlovarský kraj

Úkolem hasičů při zásahu v Mariánských Lázních je vyloučit, zda se pod závalem suti nenachází žádné osoby. V neděli krátce před druhou hodinou odpoledne přijali hasiči informaci o spadlém stropu v objektu opuštěného hotelu Kavkaz. Hned po příjezdu na místo bylo zřejmé, že se jedná o dlouho nevyužívaný objekt, který je ve velmi špatném technickém stavu. S ohledem na riziko dalšího zřícení částí poškozené budovy nebylo možné provést fyzický průzkum místa závalu, případně odklízení trosek.hotel 2

„K události tak byli povoláni kynologové se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání obětí ze sutin. Zároveň byl vyžádán na místo i tým z Prahy, který se specializuje na podobné zásahy,“ vysvětlil Martin Kasal, mluvčí HZS Karlovarského kraje. „Jedná se o USAR tým (Urban search and rescue). Ten provedl průzkum s použitím šterbinové kamery a také echolokátorů. Zároveň na místě řešil možnosti provedení stabilizace poškozené budovy pro další zásah,“ uvedl.hotel 3

S ohledem na posouzení stavu budovy statikem nadále nemohli záchranáři vstoupit dovnitř do místa závalu, průzkum mohli provést pouze záchranářští psi. „Přivoláni byli kynologové z Karlových Varů, Klášterce, Prahy a Mostu. Čtyři z pěti psů, kteří místo závalu prohledali, označili shodně jednu část místa zásahu. Podle tohoto označení je možné, že pod sutí jsou zavalené osoby. Hasiči se pokusili z označeného místa odstranit část suti, zároveň prozkoumávali prostor pod místem závalu,“ doplnil mluvčí.hotel 15

Sondy ale v průběhu noci ukázaly, že stále dochází k pohybu části budovy a k dalším malým sesuvům, průzkumné práce tak musely být přerušeny. Po dohodě s majitelem objektu je nyní nutné zajistit stabilitu objektu, aby se minimalizovalo riziko dalšího zřícení částí stěn a stropů, teprve poté bude možné odvézt veškerou suť a dokončit průzkum a vyhledávání možných osob v závalu. Přímo na místě jsou připraveni i hasiči ze Záchranného útvaru Hlučín s těžkou technikou včetně takzvaného sacího bagru pro odklízení suti. Předpoklad trvání zásahu je několik následujících dní, po tuto dobu bude omezený pohyb osob v okolí hotelu Kavkaz.hotel 12

Na místě dosud zasahovali a stále zasahují hasiči z profesionálních a dobrovolných jednotek z Mariánských Lázní, Chebu, Karlových Varů, Sokolova, chemických závodů v Sokolově, Teplé, Plané, Dolního Žandova, Drmoulu, členové USAR týmu z Prahy a Záchranný útvar Hlučín.hotel 11