Ašský „Seniorbus“ bude vozit starší občany a zdravotně postižené

V Aši pořídili osmimístné vozidlo Peugeot Boxer Combi, které bude převážet seniory (65 +) a osoby se zdravotním postižením k lékaři, za nákupy, kulturou, na úřady, prostě tam, kam si v rámci území města a jeho místních částí budou tito klienti přát. Nové vozidlo, pro které se vžil název Seniorbus, bude obsluhovat pracovník města, zařazený v organizační struktuře pod městskou policii. Protože se jedná o službu zcela novou, je na místě vysvětlit její detaily. Zvolili jsme formu otázek a odpovědí.

Foto: Archiv města AšSenior bus

Jak se mohu stát klientem služby Seniorbus?

Klientem veřejné služby Seniorbus může být jen držitel průkazu, který mu vystaví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Aši, sídlící v budově v Kamenné ulici. Podmínkou pro získání průkazu je trvalé bydliště v Aši nebo v jeho místních částech Mokřiny, Vernéřov, Dolní Paseky, Horní Paseky, Kopaniny, Doubrava, Nebesa a Nový Žďár, a věk 65 let +. Tato věková hranice neplatí u osob se zdravotním postižením – držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, pro které je služba rovněž zřizována. I tito klienti si ale musí vyřídit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví speciální průkaz pro službu Seniorbusu.

Jak služba funguje?

Službu je nutné si objednat nejméně dva dny před termínem přepravy na telefonním čísle 774 629 415, které obsluhuje městská policie.

Jaká je provozní doba této služby?

Provozní doba této služby je pouze v pracovních dnech, v době od 7.30 do 15 hodin.

Kolik bude přeprava stát?

Klient zaplatí jednotnou cenu 20 korun, stejně jako doprovod v případě držitelů průkazu ZTP, a to při každém nástupu do vozidla. Cena je stejná pro jízdu po Aši i do místních částí. Doprovod držitele průkazu ZTP/P nehradí nic. Řidič klientovi vystaví potvrzení. Využívám této příležitosti a klienty prosím, aby při placení nepoužívali bankovky, ale připravili si mince v hodnotě okolo ceny jízdného.

Kdo z doprovodu jízdné hradí a kdo nikoliv?

Je to jednoduché – doprovod osob s průkazem ZTP jízdné hradí, doprovod osob s průkazem ZTP/P jízdné nehradí. Klienta může doprovázet pouze jedna osoba.

Jak je tomu, když se s přepravovanou osobou bude chtít odvézt jako doprovod celá rodina?

To nebude možné. Znovu opakuji, že přepravu zajistíme jen osobám s vystaveným průkazem pro Seniorbus. V případě držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P pouze jedné osobě jako jejich doprovodu.

Počká na mě řidič například u ordinace, aby mě odvezl také zpět domů, nebo si musím tento převoz objednat zvlášť?

Není možné, aby řidič na klienta čekal, protože bude mít ve vozidle například další klienty nebo bude na cestě za jiným klientem. Nezbývá, než si odvoz zpět objednat předem.

 

Jaké doklady budu k žádosti o vystavení průkazu potřebovat?

O průkaz mohou žádat už nyní. K vystavení průkazu je potřeba předložit platný občanský průkaz, jednu portrétní fotografii a průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud je žadatel jeho držitelem.

Je už v tuto chvíli na webových stránkách města tiskopis žádosti?

Tiskopis žádosti je k dispozici zatím pouze na odboru sociálních věcí zdravotnictví, kde každému ochotně pomohou s vyplněním.

Kde mohou případní zájemci najít informace o chystané službě Seniorbusu?

Plakát je na úředních deskách městského úřadu a na webových stránkách města. Informační letáky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, v domě s pečovatelskou službou a také v klubu důchodců, rozneseny budou do všech čekáren u lékařů.

Richarda Kosíka, řídícího Městské policie v Aši, se ptal Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši