Sňatků bylo nejvíce v červenci

Počet obyvatel České republiky vzrostl od počátku roku do konce září o 18,7 tisíce osob na 10,597 milionu. Na přírůstku se podílela jak zahraniční migrace, tak přirozená měna. Počet živě narozených se meziročně významně nezměnil, zatímco zemřelých bylo oproti loňsku výrazně více. Ve srovnání s rokem 2016 přibylo také sňatků.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Podle předběžné statistické bilance za měsíce leden až září se počet obyvatel České republiky zvýšil o 18,7 tisíce na 10 597,5 tisíce (stav k 30. září 2017). Většinu přírůstku zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 16,4 tisíce osob. O další 2,3 tisíce obyvatel se populace rozrostla díky převaze živě narozených nad zemřelými.

Během prvních tří čtvrtletí roku 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 85,7 tisíce dětí, v meziročním srovnání o 0,2 tisíce méně. Nižší byl počet dětí narozených vdaným, rozvedeným a ovdovělým ženám. Počet dětí narozených dosud nikdy neprovdaným ženám byl oproti tomu letos o 0,4 tisíce vyšší. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 48,9 %, když v témže období roku 2016 byl 48,5 %. U prvorozených dětí podíl narozených mimo manželství dosáhl 58,6 %, u druhorozených 38,9 % a u dětí vyššího pořadí 42,0 %. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 30 let.

Podle předběžných údajů zemřelo za tři čtvrtletí letošního roku 83,4 tisíce osob, o 3,8 tisíce více než o rok dříve. Téměř veškerý přírůstek připadl na měsíce leden a únor, kdy se v České republice plošně rozšířila epidemie chřipky. Počet zemřelých za leden (12,3 tisíce) byl vůbec nejvyšším měsíčním počtem od roku 1996. Celkem za tři čtvrtletí letos zemřelo 42,1 tisíce mužů a 41,3 tisíce žen. Polovina zemřelých byla ve věku 78 a více let. Zemřelých dětí kojeneckého věku bylo 225, o 12 méně než ve stejném období roku 2016. Intenzita kojenecké úmrtnosti se meziročně snížila z 2,8 na 2,6 ‰.

Do konce září se podle předběžných údajů uskutečnilo 45,6 tisíce sňatků obyvatel Česka, což bylo o 1,6 tisíce více než ve stejném období roku 2016. Počet sňatků rostl i v letech 2014 až 2016. Nejvíce sňatků (9,8 tisíce) bylo letos uzavřeno v červenci, kdy se k tradičně voleným sobotním termínům připojil pátek 7. 7. 2017. Tento den se konalo 1 822 sňatků, což byl čtvrtý nejvyšší denní počet v roce 2017. Maximální denní počet 2 043 uzavřených manželství však připadl na sobotu 9. 9. 2017. Mezi novomanželi převažovali dosud svobodní muži a svobodné ženy. Ve více jak dvou třetinách událostí (31,5 tisíce) šlo o uzavření prvního manželství jak u ženicha, tak u nevěsty. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30 let, nejvíce nevěst ve věku 27 let.

Soudy České republiky podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří čtvrtletí 18,9 tisíce rozhodnutí o rozvodu manželství, o 0,3 tisíce méně než ve stejném období roku 2016. Nejvíce rozvodů (43 %) vzešlo ze společného návrhu na rozvod obou manželů. Rozvedené manželství v průměru trvalo 14,8 let. U rozvodů převažovaly páry s nezletilými dětmi (11,2 tisíce) nad těmi bez nezletilých dětí (7,7 tisíce). Celkem se rozvod dotkl 17,6 tisíce dětí.

Podle předběžných výsledků statistického zpracování dat o potratech bylo v měsících leden až září 2017 evidováno celkem 25,8 tisíce potratů, o 1,4 tisíce méně než v předcházejícím roce. Největší část, 14,6 tisíce, se řadila do kategorie umělých přerušení těhotenství. Samovolných potratů bylo 10,1 tisíce. U všech druhů potratů převažovaly ženy svobodné nad vdanými. Nejčastěji byl evidován potrat žen ve věku 32 let.

 

Počet osob, které se během prvních tří čtvrtletí roku 2017 do ČR přistěhovaly ze zahraniční, byl podle předběžných údajů 33,1 tisíce, a počet těch, které se z ČR naopak vystěhovaly, byl 16,8 tisíce. Saldo zahraničního stěhování tak dosáhlo hodnoty 16,4 tisíce, o 2,5 tisíce vyšší než ve stejném období roku předcházejícího. V obyvatelstvu nejvíce přibylo občanů Ukrajiny (4,2 tisíce) a Slovenska (3,2 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo občanům Rumunska (1,1 tisíce) a čtvrté občanům Bulharska (1,0 tisíce).