Počet ukončených „neschopenek“ i prostonaných dnů meziročně vzrostl, průměrná délka nemoci se o den zkrátila

Za období leden až září 2017 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř 1,3 mil. ukončených případů dočasných pracovních neschopností (DPN). To je o 9 % více než za stejné období loňského roku. Počet prostonaných dnů se meziročně zvýšil o téměř 3 miliony, za devět měsíců letošního roku jich bylo téměř 53,4 milionu. Na nemocenském se za tři čtvrtletí letošního roku vyplatilo necelých 14 miliard korun.neschopenka-na-stránky

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se oproti stejnému období roku 2016 přibližně o jeden den zkrátila – z loňských 43,5 dnů na letošních 42,22 dnů. Nejkratší dobu na tzv. neschopence trávili pojištěnci v Praze (v průměru necelých 33 dnů). Naopak nejdelší byla průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji – téměř 51 dnů, což přesahuje celorepublikový průměr o více než 8,5 dne.

V průměru nejkratší dobu stonali muži ve věku do 20 let (14,57 dne), naopak nejdéle muži věkové skupiny nad 60 let (77,22 dnů). U žen byla nejdelší průměrná délka stonání (téměř 55 dnů) zaznamenána ve věku 50 – 59 let.

Nejvíce ukončených případů DPN, tzv. neschopenek, bylo ve Středočeském kraji (143 239), následovalo Hlavní město Praha (140 008). Nejvíce prostonaných dnů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (více než 7 milionů).

 

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za 1. 1. – 30. 9. 2017 podle krajů

Kraj Počet ukončených případů DPN Počet

prostonaných dnů

Průměrná délka trvání jednoho případu DPN
Hl. m. Praha 140 008 4 569 907 32,64
Jihočeský 82 973 3 703 713 44,64
Jihomoravský 136 364 6 019 103 44,14
Karlovarský 35 140 1 359 610 38,69
Královéhradecký 71 290 2 880 416 40,40
Liberecký 58 390 2 320 247 39,74
Moravskoslezský 139 955 7 060 924 50,45
Olomoucký 76 451 3 567 991 46,67
Pardubický 65 213 2 744 682 42,09
Plzeňský 83 387 3 257 916 39,07
Středočeský 143 239 5 501 270 38,41
Ústecký 98 587 3 999 627 40,57
Vysočina 63 136 2 832 477 44,86
Zlínský 69 846 3 548 425 50,80
Celkem ČR 1 263 979 53 366 308 42,22

Zdroj: ČSSZ