Ve štole Komorní hůrky opravili vyzdívky

Další stavební práce se v uplynulých dnech uskutečnily na jedné z neznámějších vyhaslých sopek na území České republiky – Komorní hůrce. V ní totiž seismologové spolu s horníky už druhým rokem postupně odkrývají 180 let starou minulost, a to sice Goethovu štolu. Až budou práce kompletní, měli by si lidé zblízka prohlednout ztuhlé magma, které se prodralo z hloubky několika kilometrů až na povrch. Horníkům, kteří výkopové práce provádí, se už podařilo odkopat několik metrů štoly. Nyní přišly na řadu opravy vyzdívek na začátku štoly. Pokud všechno půjde podle plánů, kompletní podzemní tunel by mohl být přístupný do dvou let.Komorní Hůrka 3

„Během několika dnů jsme provedli stavební úpravu začátku štoly, protože tam byla místa, kde byly vyvalené staré vyzdívky cihel. Museli jsme vyčistit i stěny od nánosů. Štolu jsme nechali znovu nahodit omítkou, která má podobné složení jako se v době před 180 lety, používala,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Navíc jsme zde přichystali i instalaci na zapojení elektrického osvětlení. Při další návštěvě se chystáme zapojit nejen světla, ale zároveň začátek štoly osadíme novými portálními dveřmi s mříží. Ta bude zamykatelná a po dohodě se tam bude možné jít podívat,“ vysvětlil Milan Brož.

Mimo jiné se již připravuje další etapa výkopových prací ve štole v boku sopky.

„Provedli jsme již přípravu toho, jak by budoucí bagrování probíhalo. Pravděpodobně budeme muset odstranit některý ze stromů, který bychom stejně s bagrem podkopali, takže bude jednoduší ho odříznout,“ sdělil Milan Brož.

I když je v současnosti přístupová cesta do štoly z povrchu země zasypaná, budou ji seismologové znovu otevírat, aby tak mohli začít s prokopáním další části podzemní chodby.

„Jámu, která je hluboká kolem pěti metrů, budeme ještě letos otevírat, abychom mohli spolu s malým bagrem začít hloubit další metry podzemních štol. Následně dojde k zasypání této jámy a připravíme spolupráci s některou z velkých důlních firem, která má s podobnými díly zkušenosti, jejíž pracovníci následné výkopové práce provedou přímo v podzemí. Hlínu a další materiály budou pravděpodobně vyvážet pomocí kladek,“ informoval Milan Brož.

Na zmíněné výkopové práce se bude vypisovat výběrové řízení a až potom bude možné upřesnit, jakým způsobem se další hloubení štoly uskuteční.Komorní Hůrka 4

Goethova štola v Komorní hůrce před 180 lety pomohla vysvětlit, jakým způsobem vznikají sopky. Veřejnost tehdy byla rozdělena na dvě skupiny, a sice plutonisty a neptunisty. Jedni věřili, že Komorní hůrka vznikla tak, že v podzemí vyhořely uhelné sloje. Druzí si stáli za tím, že sopka vznikla magmatickou činností. Básník J. W. Goethe tehdy navrhl, aby se do úbočí vyrazila štola, která měla původ Komorní hůrky objasnit. Peníze se nakonec podařily získat hraběti Kašparu Šternberkovi, který s Goethem spolupracoval. Finance se však podařilo získat až po Goethově smrti. I tak se nakonec povedlo vyrazit celkem 300 metrů podzemních chodeb, které jsou v hloubce kolem 17 metrů pod povrchem. A podařilo se také prokázat, že sopka je opravdu sopečného původu, protože v podzemní tehdejší horníci narazili na těleso ztuhlého magmatu.

VID