Skalná se stala vesnicí roku

Obce z celé České republiky mohly již po třiadvacáté soutěžit o prestižní titul Vesnice roku. Z našeho regionu se do oblíbené soutěže přihlásilo celkem osmnáct obcí. Vítězem krajského kola a držitelem Zlaté stuhy se nakonec stala Skalná z Chebska, která postupuje do celostátního kola. To se uskuteční v září v Luhačovicích. Seznam oceněných obcí na konci článku.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3522506Skalná se stala vesnicí roku

Soutěž každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Do soutěžního klání se mohou zapojit všechny obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a disponují vlastním strategickým dokumentem zabývajícím se rozvojem obce. Z Chebska se do soutěže letos přihlásily Hazlov, Křižovatka, Nový Kostel, Podhradí, Poustka, Skalná, Stará Voda, Tři Sekery a Velká Hleďsebe. Sokolovsko zastupovaly Dolní Rychnov a Těšovice a Karlovarsko Dalovice, Hájek, Horní Blatná, Krásné Údolí, Nové Hamry, Sadov a Smolné Pece.

O vítězích rozhodovala krajská hodnotitelská komise, ve které kromě zástupců organizátorů zasedli také starostové obcí oceněných z minulých let. „Krajská hodnotitelská komise navštívila každou přihlášenou obce a provedla rozhovor s jejími zástupci. U Skalné jsme ocenili především to, že se věnuje komplexně všem oblastem. Žije bohatým spolkovým, společenským a kulturním životem. Veřejná prostranství poskytují dostatek prostoru pro setkávání obyvatel a volnočasové aktivity a jsou kvalitně navržena, vkusně vybavena a je o ně řádně postaráno. Péče obce o životní prostředí je též mimořádná,“ upřesnil předseda komise a starosta obce Krásná Luboš Pokorný.

Více fotografií z akce zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3522506Skalná se stala vesnicí roku

Skalná se nachází dvanáct kilometrů severně od Chebu v bezprostřední blízkosti německých hranic a její dominantou je jeden z nejstarších a nejzachovalejších románských vodních hradů v Česku Vildštejn. Město, v jehož čele stojí starostka Rita Skalová, má v současnosti téměř dva tisíce obyvatel. „Je nám velkou ctí, že jsme po 12 letech opět získali toto ocenění. Děkuji všem, kteří se na přípravě soutěže podíleli a věnovali pro společnou věc svůj čas i nápady,“ dodala starostka Rita Skalová.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se uskuteční v průběhu srpna. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, pak proběhne na začátku září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2017 bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Získaná ocenění Obec Výše odměny z rozpočtu Karlovarského kraje
Zlatá stuha – vítěz krajského kola Skalná, okres Cheb 160 000 Kč
Modrá stuha – za společenský život Křižovatka, okres Cheb *40 000 Kč
Bílá stuha – za činnost mládeže Dalovice, okres Karlovy Vary *40 000 Kč
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí Hazlov, okres Cheb *40 000 Kč
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Nový Kostel, okres Cheb *40 000 Kč
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích Poustka, okres Cheb 20 000 Kč
Diplom za moderní knihovnické a informační služby Velká Hleďsebe, okres Cheb 30 000 Kč
Diplom za vzorné vedení kroniky Smolné Pece 30 000 Kč
Diplom za rozvíjení lidových tradic Tři Sekery, okres Cheb 30 000 Kč
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu Sadov, okres Karlovy Vary 30 000 Kč
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce Horní Blatná, okres Karlovy Vary 30 000 Kč
Mimořádné ocenění za všestranný rozvoj obce Dolní Rychnov, okres Sokolov 20 000 Kč
Mimořádné ocenění za budování lidské vzájemnosti Stará Voda, okres Cheb 20 000 Kč
Zvláštní cena za péči o válečné hroby Podhradí, okres Cheb 15 000 Kč
Čestné uznání za inovativní přístup k rozvoji obce Krásné Údolí, okres Karlovy Vary *5 000 Kč
Čestné uznání za podporu cestovního ruchu a přeshraničních projektů Nové Hamry, okres Karlovy Vary *5 000 Kč
Čestné uznání za hledání cest rozvoje obce Těšovice, okres Sokolov *5 000 Kč
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu Nový Kostel, okres Cheb, rekonstrukce zámku 20 000 Kč
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby Křižovatka, okres Cheb, rekonstrukce sýpky 20 000 Kč
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – kategorie C – nové venkovské stavby Hájek, okres Karlovy Vary, výstavba nové hasičské zbrojnice 20 000 Kč

 

+ Zvláštní ocenění komise – osobnost roku – starostka Kamila Červenková – Podhradí, okres Cheb

*Odměny z krajského rozpočtu, které obce za získání příslušného ocenění dosud nedostávaly