Dětský domov v Plesné se dočká nových oken a elektroinstalace

Dětský domov v Plesné, který od 1. června tohoto roku převzal do správy Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, projde částečnou rekonstrukcí. Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace na realizaci výměny oken a zpracování projektové dokumentace na obnovu elektroinstalace ve výši 1, 9 milionu korun.pastelky

Budova dětského domova v Plesné, která se nachází v Nádražní ulici, je ve špatném technickém stavu. Jako havarijní byl vyhodnocen zejména stav oken a elektroinstalace. Vyčíslený odhad za výměnu oken představuje zhruba 2 miliony korun a předpokládaná cena za projektovou dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace dosahuje 150 tisíc korun.

„V zájmu zajištění bezpečnosti dětí umístěných v dětském domově je nutno již v tomto roce realizovat výměnu oken v celém domě a dále projektovou přípravu na rekonstrukci elektroinstalace, která by proběhla v příštím roce. Příspěvkové organizaci bylo pro tento rok schváleno 250 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti objektu a nyní k této částce přibude dotace ve výši 1,9 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

V odloučeném pracovišti Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov v Plesné v současné době žije pět rodinných skupin v samostatných bytových jednotkách. Skupiny zajišťují komplexní péči o svěřené děti obdobně jako v rodině. Snaží se o co největší míru jejich samostatnosti, a to ve všech oblastech jejich života.