V Sokolově na nádraží zasahují záchranáři

Podle informací Živého Chebska právě zasahují záchranáři na sokolovském nádraží. Při přeskakování vagonů mělo dojít k popálení osoby od troleje. Na místě je i záchranářský vrtulník. Doprava v místě je bez omezení.

Podrobnosti zjišťujemeilustrační ambulance