V minulém roce se nejvíce padělalo oblečení a audio

Česká obchodní inspekce zaznamenala v oblasti kontrol nabídky a prodeje padělků v roce 2016 meziroční nárůst zjištění o více než pět procent (5,2 %), kdy v roce 2015 se jednalo o zjištění padělaného zboží v 19,6 %, o rok později to bylo v 24,8 %. Rovněž i zajištěných padělků bylo téměř o 11 000 kusů více než v roce 2015. Celková hodnota zajištěných výrobků v cenách originálů pak byla přibližně o 106 milionů vyšší než v roce 2015.malá

Podle sortimentu byly zajištěny v roce 2016 nejvíce padělky textilních výrobků a audio nebo video nosičů. Ze značek vedly padělky dětské hračky Minions a výrobce oblečení a doplňků Michael Kors. „I přestože ze strany ČOI probíhají důsledné kontroly zaměřené na nabídku, prodej, skladování výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, byl oproti roku 2015 zaznamenán pěti procentní nárůst zjištění. Pravděpodobně má trh s falešnými produkty stále své zákazníky, kteří jsou ochotni toto zboží nakupovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V rámci kontrol bylo využito součinnosti dalších orgánů státní správy a to celkem v 93 případech. Konkrétně se jednalo o Policii ČR v 61 případech, Celní správu ve 22 případech, orgány hygienického dozoru ve 4 případech, živnostenské úřady ve 3 případech, Státní úřad inspekce práce v 1 případu, cizineckou policii v 1 případu a pověřeného zástupce majitelů ochranných známek v 1 případu.

Kontroly – padělky za rok 2016
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
celkem  § 8* celkem  § 8*
Středočeský a Hl. město    Praha 179 96 56 53,6% 31,3%
Jihočeský a Vysočina 167 141 54 84,4% 32,3%
Plzeňský a Karlovarský 829 564 179 68,0% 21,6%
Ústecký a Liberecký 304 198 85 65,1% 28,0%
Královéhradecký a Pardubický 91 76 50 83,5% 55,0%
Jihomoravský a Zlínský 325 242 62 74,5% 19,1%
Moravskoslezský a Olomoucký 181 135 29 74,6% 16,0%
Celkem 2 076 1 452 515 69,9% 24,8%

*§ 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví

Zajištěné výrobky

Na základě zjištěných porušení právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v roce 2016 celkem 1 426 pokut v hodnotě 13 037 000 Kč.

Kromě sankčních opatření bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem
46 619 kusů padělků, v hodnotě originálů v celkové výši 207 006 430 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu se zákonem uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Podíl jednotlivých sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů v roce 2016.