Na hradě Seebergu se v loňském roce opravovalo

Oprava štítu hrázděné kolny, nátěr šindelových střech a část elektroinstalace, to je část oprav, kterých se v minulém roce dočkal Seeberg. Také v letošním roce se bude opravovat a vylepšovat.  Letos se na hradě pracuje například na vylepšení vstupních prostor, ale plánována je také další část oprav fasád, výměna hrázděných prvků a nátěrů šindelů.

V loňském roce investovalo Městské muzeum a Město Františkovy Lázně více než milion korun do oprav a údržby hradu Seeberg. „Nejvíce prostředků spolkla oprava části fasády paláce, oprava štítu hrázděné kolny a periodický nátěr šindelových střech na čeledníku a kolně. Drobnější opravy má za sebou také elektroinstalace a čistička odpadních vod. Z této částky bylo celkem 300 000 Kč získáno z dotačních titulů vypsaných Karlovarským krajem a Ministerstvem kultury,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

„Velkým posunem vpřed, co se týče odborné činnosti, bylo i zřízení nové konzervátorské a restaurátorské dílny, díky které můžeme zkvalitnit péči o sbírkové předměty, která je jedním z hlavních poslání muzea,“ sdělila Petra Polívková, dokumentátorka františkolázeňského muzea.

V roce 2017 bude správce objektu v opravách a rekonstrukcích pokračovat. Nejvýznamnější stavební akce započala již z počátku roku, jde o rekonstrukci vstupních prostor. Náročná přestavba vyjde na 1,9 milionu korun a financována je především z projektu „Kulturní cesta fojtů“. Pokračovat se bude v i v započatých rekonstrukcích, jakými jsou oprava fasády hradu na paláci, nebo opravy a výměny hrázděných prvků na stodole, kolně a sýpce. „Čekají nás také periodické nátěry šindelů, které se musí pravidelně opakovat. V plánu jsou také průběžné opravy elektroinstalací starých bezmála 25 let,“ doplnila Petra Polívková.