Němci jsou ohrožení chudobou víc než Češi

V rámci Evropské unie se s chudobou nejvíc potýkají občané Bulharska, Rumunska a Řecka. Na opačném konci žebříčku se pro někoho možná překvapivě umístila Česká republika. To vyplývá z posledních informací Eurostatu.

Podívejte se na přehlednou infografiku Eurostatu.frafika obyvatelé

 V Evropské unii bylo v roce 2015 ohroženo příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením 23,7 % celkové populace. Týkalo 24,4 % žen a 23,0 % mužů, dalších 26,9 % byly osoby mladší 18 let a z 17,4 % senioři nad 65 let.

Česká republika dlouhodobě patří podle statistiků k unijním zemím s nejnižší hodnotou tohoto ukazatele. Ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením se týkalo 15,6 % žen a 12,3 % mužů. Podle složení domácnosti šlo o 13,0 % bezdětných rodin a 15,0 % domácností s dětmi. Pokud jde o ekonomickou aktivitu, ohroženo bylo 57 % nezaměstnaných a 6,3 % zaměstnaných.frafika obyvateké