Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016 je pondělí 3. dubna 2017. U poplatníků, kteří mají povinnost ověřit účetní závěrku auditorem a u poplatníků, kterým zpracovává přiznání daňový poradce, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017.danové přiznání

Finanční správa upozorňuje, že pokud má poplatník nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze a jen elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Od letošního roku mohou ti poplatníci, kteří měli v roce 2016 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, vyplnit a podat zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob, který má jen dvě strany.

Pro placení daní platí stejný termín jako pro podání daňového přiznání, a to nejpozději do 3. dubna 2017. Vzniklou daňovou povinnost lze uhradit bezhotovostním převodem, prostřednictvím poštovní poukázky typu A, dále pomocí poštovní poukázky A – doklad V/DS, která je bezplatná a také v hotovosti na pokladnách územních pracovišť v sídle okresů.