Adventní koncert v nemocniční kapli potěšil nejen personál, ale také pacienty

V chebské nemocniční kapli se v minulých dnech konal II. adventní koncert. Zazpívat přišel sbor Chorus Egrensis ve svém komorním složení pod vedením Alexandry Benešové. Vánočně vyzdobenou kaplí se tak nesly překrásné české i zahraniční lidové koledy, vánoční písně i známé pohádkové vánoční melodie. Sbor s sebou přinesl drobné doprovodné hudební nástroje a přítomní pacienti, sestry i lékaři měli možnost se na části koncertu sami spolupodílet svým zpěvem i hrou, po koncertu bylo pro přítomné připraveno k ochutnávce domácí cukroví.

Z kaple sbor zavítal na čtyři nemocniční oddělení – chodbou i u každého pokoje zněly alespoň krátce koledy pro radost všem pacientům i zdravotnímu personálu.

„Koncert sboru Chorus Egrensis se opravdu vydařil. Ta radost byla na lidech vidět. Určitě bylo dobré vyjít z kaple i na oddělení a přinést to vánoční očekávání a naději ven, mezi nemocné i vytížený personál,“ řekl k akci nemocniční kaplan otec Metoděj.

Nemocniční kaple je pacientům i jejich rodinným příslušníkům k dispozici v Chebu od června 2015, na obnovení kaple se podílelo ekumenické sdružení chebských duchovních ve spolupráci s vedením nemocnice.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2522535