V Aši budou pokutovat neukázněné chovatele psů

Šlápnout do lejna prý nosí štěstí. Tato pověra ale rozhodně neuklidňuje obyvatele některých částí Aše, kteří si stěžují na své nezodpovědné sousedy. Ašský městský úřad proto připomíná, že za znečištění veřejného prostranství hrozí pokuta až 20 tisíc korun.pes ilu na web malá

„Obyvatelé Sibiřské ulice v Aši si stěžují na spoluobčany, kteří po svých psech neuklízejí exkrementy. Proto, a i vzhledem k tomu, že tento nešvar není ojedinělý a zdaleka se netýká jen Sibiřské ulice, připomínáme všem „pejskařům“ jejich základní povinnosti ve vztahu k veřejnému pořádku,“informoval Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice. „Tyto povinnosti jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2006, o zabezpečení veřejného pořádku v územním obvodu města Aše, která řeší pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (příslušný článek vyhlášky viz níže), a v  zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Ten v § 47 umožňuje sankcionovat přestupce, který znečistí veřejné prostranství, pokutou až do výše 20 tisíc korun,“ dodal.