Jak se cestovalo za císaře pána aneb kouzlo starých dokladů

Pod tímto názvem byla v muzeu na Mikulášském vrchu ve čtvrtek 3. listopadu vernisáží otevřena výstava cestovních dokladů ze soukromé sbírky pana Bohuslava Karbana z Aše.Aš výstava 1

K vidění je zde téměř 300 dokumentů, které se Bohuslavu Karbanovi podařilo za deset let shromáždit.

Spoluautor výstavy několik desítek návštěvníků vernisáže seznámil s historií cestovních dokladů, která, jak uvedl, sahá až do roku 450 před Kristem. „Tehdy vysoký úředník Nehemiáš žádal krále Persie Artaxerxe o povolení k cestě do Judei. Král s cestou souhlasil a vydal Nehemiášovi dopis, ve kterém žádal místní vládce o zajištění bezpečné cesty pro Nehemiáše jejich územím,“ vysvětlil B. Karban s tím, že princip ochrany držitele cestovního pasu jeho domovským státem platí dodnes.

Jinou zajímavostí je vznik názvu „Passe port“, což doslova znamená “projít přístavem“. „Ten se začal užívat za vlády francouzského krále Ludvíka XIV. Proto dnes zažitý pojem „pas“, pokračoval B. Karban.

Další pozoruhodná informace z výstavy: K explozi cestovního ruchu v celé Evropě přispěla rostoucí popularita železniční dopravy v 19. století, což později vedlo ke zhroucení pasového a vízového systému. Na tuto krizi Francie a další země reagovaly zrušením pasů a víz. Až 1. světová válka a obavy o mezinárodní bezpečnost přispěly k znovuzavedení pasového a vízového systému.

Dnes je cestovním dokladem nejen cestovní pas, ale také například občanský průkaz, který nám umožňuje cestovat do států EU.

Tyto a mnoho dalších informací k tématu pasů, a nejen pasů, jsou k dispozici na panelech ve výstavních prostorách muzea na Mikulášském vrchu, včetně ukázek cestovních dokladů (například cestovní pas z roku 1845), domovských listů, rodných a křestních listů, dokladů z období První republiky a protektorátu, dokumentů přidělovaných emigrantům do USA, listů hnaneckých či vandrovních knížek, atd.

Výstava, kterou Bohuslav Karban připravil společně s odbornou pracovnicí muzea, Mgr. Janou Kočišovou, potrvá do 23. prosince.

 

Milan Vrbata