Za tajemným světem lišejníků se vydejte do chebského muzea

Čtvrteční vernisáží bude zahájená výstava Tajemný svět lišejníků, která přiblíží málo prozkoumané organismy veřejnosti. V rámci vernisáže se uskuteční komentovaná prohlídka, kterou provede lichenolog a spoluautor výstavy Petr Uhlík. Pokud nestihnete vernisáž, která se bude konat ve čtvrtek 18. srpna od 17 hodin, budete mít možnost expozici zhlédnout do konce října.Lišejník Rhizocarpon geographicum 2

Výstava představuje svět lišejníků, v přírodě velmi častých organismů, kterou však bývají kvůli svým nepatrným rozměrům často přehlíženy. Mnohé druhy vytvářejí nápadné barevné stélky, krása a tvary jiných zas vynikne až pod lupou. Existují také lišejníky, které spatří pouze trénované oko odborníka – lichenologa a o hezkém vzhledu nemůže být ani řeč. Lišejníky hrají v přírodě nezastupitelnou roli. Jsou schopni napomáhat zvětrávání hornin a rozkladu organického materiálu, slouží i jako potrava zvířatům zvláště v polárních oblastech. Lišejníky jsou zcela výjimečné ještě z dalšího hlediska – skládají se totiž ze dvou zcela nepříbuzných organismů (houby a řasy, popř. sinice), které žijí v trvalé symbióze a vytvářejí tak jedinečný organismus.

Lišejníky představují poměrně dosti málo prozkoumané organismy. Proto lze stále objevovat i v České republice, doposud neznámé druhy nebo látky využitelné např. v léčivech. Výstava „Tajemný svět lišejníků“ přibližuje tyto záhadné organismy pomocí makrofotografií, keramických modelů a dalších předmětů spojených s těmito organismy.

Otevírací doba muzea: od 1. května do 30. září 2016 od 9.00 hod. do 17.00 hod. s polední přestávkou od 12.30 hod. do 13.00 hod.