Pozvánka na sváteční bohoslužbu a svěcení pramene Luisa

Pravoslavní křesťané ve Františkových Lázních budou letos poprvé ve sváteční den „Křtu Páně“, který připadá na úterý 19. ledna, světit mimo pramenné vody v nádobách uvnitř chrámu i venkovní pramen Luisa. Pramen Luisa je druhý nejstarší objevený pramen ve Františkových Lázních, který snad ani nemohl dostat jiné jméno než jméno manželky císaře Františka I.

Venkovní pavilon tohoto pramene připomíná svým tvarem raně křesťanské baptisterium. Řada návštěvníků považuje právě tuto stavbu za jeden z nejkrásnějších empírových pavilonů. Symbolické pro svěcení právě tohoto pramene ve svátek Křtu Páně, neboli Bohozjevení – kdy si připomínáme zjevení nejsvětější Trojice (Kristus křtěný, Otec hovořící z nebes, Duch sestupující v podobě holubice), je fakt, že tento pramen vzniká spojením tří různých podzemních pramenů.

Účastníci budou mít možnost se touto vodou omýt – pravoslavní křesťané po celém světě věří v uzdravující moc vody svěcené právě v tento sváteční den, který se řadí mezi nejstarší křesťanské svátky spolu s Velikonocemi a Svatodušními svátky. Sváteční ikonou (obrazem) svátku je biblický motiv Krista vstupujícího do vod Jordánu, kde ho křtí svatý Jan Křtitel. Pravoslavní světí dne 19. ledna prameny a řeky po celém světě – např. v Praze se každým rokem světí Vltava za přítomnosti biskupa. Ten hází na břehu řeky do vody dřevěný kříž, pro který se do Vltavy vrhají věřící. Kříž a svěcená voda symbolizují očištění od hříchu a nové posvěcení.

Sváteční liturgie v chrámu svaté Olgy začíná v 9 hodin, svěcení pramene Luisa bude začínat přibližně v 11 hodin.

otec Metoděj Vít Kout,

duchovní správce chrámu svaté Olgy ve Františkových LázníchŽŽŽŽŽ