Korupce při vydávání řidičských průkazů občanům SRN

Více jak rok spolupracovali elitní kriminalisté z Krajského ředitelství hospodářské kriminálky v Karlových Varech s kolegy v SRN na rozkrývání korupce při vydávání řidičských průkazů v České republice německým občanům, kteří se ve své vlasti o řidičský průkaz připravili požíváním alkoholu či drog.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Při dnešní akci byl zadržen německý jednatel autoškoly, který organizoval tuto trestnou činnost z Německa a dvě soudní tlumočnice, které mu na našem území pomáhaly. Za úplatu 3000 Euro nemuseli němečtí problémoví žadatelé o český řidičský průkaz absolvovat povinnou výuku ani řidičský výcvik a při závěrečném testu jim tlumočnice pohotově radily. Zatím je prokázáno 79 takto získaných řidičských průkazů za úplatu více než 5 milionů korun.

V současné době probíhají výslechy a domovní prohlídky v ČR i na území SRN. Čeští kriminalisté na případu od počátku spolupracují s kolegy z kriminální policie spolkových zemí Horní Franky, Bádensko-Württembersko a také s odborníky z Ministerstva dopravy ČR.

Při objasňování této sofistikované trestné činnosti bylo nutno využít celou škálu oprávnění, které policistům dává trestní řád České republiky.

Je pravděpodobné, že podvodem získaných řidičských průkazů bude více než 200. Takto získané řidičáky mohou občané SRN bez omezení používat v běžném silničním provozu.