Kostely otevřou své brány

Po roce se návštěvníkům opět otevřou brány vybraných kostelů, modliteben, sborů a duchovních center, a to při již tradiční akci s názvem Noc kostelů. Je to šance, jak se blíže seznámit s naším kulturním a duchovním dědictvím.

V pátek 29. května se veřejnosti otevře 28 církevních památek v kraji. Pro příchozí budou otevřené například věže, zahrady, sakristie, krypty či kůry, kde mohou obdivovat nejen architektonický um našich předků, ale třeba se jen na chvilku zastavit a rozjímat.

Máte v plánu se Noci kostelů zúčastnit? Na Chebsku můžete vyrazit na řadu míst:

Františkovy Lázně

 

Evangelický kostel sv. Petra a Pavla
Anglická 12, Františkovy Lázně
19.00 – 24.00 Možnost prohlídky kostela

Chrám svaté kněžny Olgy
Kollárova 8, Františkovy Lázně
17.25 – 22.30 Během celého večera bude možno prohlédnout si chrám. Návštěvníci mohou zapálit svíčku za zdraví, za zesnulé apod., nabrat a odnést si domů svěcenou vodu, na vzpomínkový list mohou napsat křestní jména svých blízkých, za které budou na konci večera v chrámu proneseny knězem přímluvné modlitby.
17.30 – 18.15 Večerní bohoslužba. Zpívá chrámový komorní sbor. Po večerní bohoslužbě proběhne slavnostní odhalení a svěcení dvou nových informačních tabulí, které vznikly díky spolupráci s městským muzeem ve Františkových Lázních
18.45 – 19.45 Komponovaná přednáška věnovaná historii chrámu. Otec Metoděj přednese sadu krátkých medailonků z historie chrámu sv. Olgy, jednotlivé medailonky budou proloženy ukázkami duchovních písní v podání našeho komorního pěveckého sboru.
20.00 – 21.00 Večerní prohlídka chrámu. Otec Metoděj představí jednotlivé části chrámu, včetně nejdůležitějších bohoslužebných předmětů, které lze nalézt v chrámu sv. Olgy, a popovídá o historii a současnosti chrámu.
22.15 – 22.30 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich bližních.Otec Metoděj se pomodlí krátké modlitby (tzv. moleben) za zdraví, i za pokoj zesnulých, během kterých vzpomene všechna křestní jména, která návštěvníci Noci kostelů zapsali na vzpomínkové archy.

Cheb

Kostel sv. Václava
Kamenná ulice, Cheb
Sedmero tváří modlitby aneb Dostaveníčko s Hospodinem
18.00 Liturgie lásky až do krajnosti aneb slavení eucharistie
19.00 Rozverné modlitby pro děti aneb společně s nejmenšími
20.00 Rozjímavá modlitba růžence aneb ve společenství s Marií
21.00 Prostá modlitba pokoje aneb pro všechny, co se neumějí modlit
22.00 Liturgická modlitba hodin aneb v jednotě je síla
23.00 Kontemplativní modlitba ticha aneb eucharistická adorace
24.00 Akční modlitba života aneb závěrečné požehnání a poslání
Paralerně
18.00 – 24.00 Pořadatelská služba aneb dobré slovo pro všechny příchozí
18.00 – 24.00 Nebeské kúry aneb duchovní písně v každou celou hodinu
19.00 – 24.00 Prostor pro nejmenší diváky aneb nabídka pro děti
19.00 – 24.00 Třeba i duchovní konzultace aneb slovíčko s farářem a jáhnem
19.00 – 24.00 Občerstvení pro všechny v kapli aneb pohoštění pro tuláky noci

Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie – Křížová chodba
Františkánské náměstí 12, Cheb
19.30 – Barvy dne a noci – Hudební, taneční a výtvarná performace v podání divadla Domácí dílna
20.00 – 22.00 cca Výtvarný workshop pro veřejnost

Křížová chodba – knihovna
22.30 – Oživlá kniha aneb horory na dobrou noc – Herci čtou na dobrou noc z knihy francouzského spisovatele Guy de Maupassanta

Kostel sv. Mikuláše a Alžběty – je uzavřen z důvodu rekonstrukce

Kostel sv. Kláry
Františkánské náměstí, Cheb
19.00 – 23.00 Kavárna u Klarisek – Zrekonstruované nádvoří za kostelem sv. Kláry ožije příjemnou domácí kavárnou s malým překvapením
20.30 – „Varhaník x varhanice“ – Krása a úskalí povolání varhaníka
21.00 – Malované varhany – Zvuky a barvy varhan, malování pro děti
23.50 – Žádná tma pro tebe není temná …. Společné chvíle ve hře světla, hudby a slova

Chebský hrad
Dobrovského 21, Cheb
19.00 – 24.00 Veřejnosti bude přístupná Černá věž
22.00 Hradní ohňostroj z barokních valů Chebského hradu

Kostel pokoje
26. dubna 5, Cheb
19.00 – 24.00
19.00 Náladové varhany Hudební hádanky pro malé i velké
Kostel sv. Bartoloměje
Křížovnická ulice, Cheb
19.00 – 24.00 Výstava Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou

Sbor Vinice
Mánesova 21, Cheb
19.00 – 24.00 Promítání filmů Evangelium podle Jana a Evangelium podle Matouše.

Modlitebna Bratrské jednoty Baptistů
Libušina 4, Cheb
19.00 Bohoslužba
20.00 Možnost volné prohlídky a kreativní vyrábění pro děti

Mariánské Lázně

Pravoslavný chrám svatého Vladimíra
18.00 – 23.00
18.30 Koncert – Ada Slivanská – housle, Pavla Jahodová – harfa
20.00 Pěvecký sbor Fontána
21.00 cca Výklad o dějinách chrámu, technice vzniku ikon a architektuře kostela

Palič

Kostel Svaté Anny v Paliči
Od 17.30 otevřený kostel
18.00 Hudební vystoupení – Jan Červenka – trubka, Lucie Marková – varhany

Teplá

Klášterní kostel Zvěstování Páně
18.30 – 19.00 Kostel jako umělecké dílo, komentovaná prohlídka kostela
19.00 – 19.30 Hudba varhany, prohlídka varhanního kůru o varhanách, ukázka varhanní hudby
19.30 – 20.30 Relikvie a relikviáře přednáška o náboženském a uměleckohistorickém významu relikviářů a relikvií
20.30 – 21.00 Beseda, občerstvení
21.00 – 21.30 Konventní kaple, Jako v minulém roce i letos bude na závěr možno nahlédnout do konventní kaple