Zemřel dlouholetý primář neurologického oddělení Ján Cabadaj

Se zármutkem oznamujeme, že dnes nás navždy opustil MUDr. Ján Cabadaj, dlouholetý primář neurologického oddělení Nemocnice v Chebu a jeden z iniciátorů vzniku kamenného hospicu sv. Jiří v Chebu.

Zapálit svíčku a zavzpomínat na MUDr. Cabadaje (*20.11.1949 +20.11.2020), vedoucího lékaře a odborného garanta Hospice Sv. Jiří, můžete v kostele sv. Mikuláše v Chebu, kde vzniklo vzpomínkové místo.
Otevírací doba v kostele sv. Mikuláše v Chebu:
Pondělí – zavřeno
Úterý až Pátek 12- 16
Sobota a Neděle 12- 17

Foto: Hospic Sv. Jiří

S lítostí oznamujeme, že dnešního dne v ranních hodinách, v den svých 71. narozenin, zesnul MUDr. Ján Cabadaj,“ uvedl na svých stránkách duchovní správce chrámu svaté Olgy ve Františkových Lázní Metoděj Vít Kout. Když jsem dnes ráno zprávu obdržel, napadla mne jako první otázka: „Jak umírají praví hrdinové?“ Odpověděl jsem si: „Skromně a tiše…. Drazí bratři a sestry, přátelé, prosím Vás o modlitbu a vzpomínku na tohoto skvělého člověka a obětavého lékaře, propagátora paliativní péče v našem kraji a jednoho ze zakladatelů domácího Hospice Sv. Jiří. Právě zásluhou tohoto lékaře bylo umožněno mnoha našim věřícím a celé řadě těžce nemocných lidí zemřít v jejich přirozeném domácím prostředí. Pan doktor podlehl následkům svého onemocnění koronavirem, stejně jako jeho milovaná choť, o kterou s láskou pečoval,“ doplnil.

Foto: Hospic Sv. Jiří

MUDr. Ján Cabadaj se narodil 20. listopadu 1949 v Radvani na Dunajom v dnešní Slovenské republice. Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hlohovci byl přijat 
na LF UK v Hradci Králové jako posluchač Vojenského lékařského, výzkumného a doškolovacího ústavu JEP.

Během praxe získal specializaci v oboru vnitřního lékařství, nástavbovou specializaci v oboru FBLR a oboru neurologie. Měl zkušenosti také v publikační a přednáškové činnosti. V roce 2012 složil MUDr. Cabadaj atestaci v oboru paliativní péče.

Od roku 1973 do roku 1990 byl ve služebním poměru vojáka z povolání. Kariéru vojenského lékaře ukončil jako náčelník Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích.

Od roku 1990 do roku 1994 vykonával MUDr. Cabadaj funkci primáře na oddělení neurologie v NsP Bílina.

V letech 1994 – 1995 se vrátil zpět do Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích, kde vykonával funkci ředitele.

Od roku 1995 do roku 1998 pracoval v nemocnici v Teplicích na neurologickém oddělení – nejprve ve funkci sekundáře, později ve funkci primáře tohoto oddělení.

MUDr. Ján Cabadaj nastoupil do Okresní nemocnice v Chebu dne 1. 5. 1998 na oddělení neurologie jako primář tohoto oddělení. Po uzavření lůžkové části oddělení neurologie byl nadále primářem neurologické ambulance. Lékaře neurologické ambulance vykonával i v důchodovém věku. Jeho aktivní práci přerušilo až onemocnění, kterému bohužel podlehl 20. listopadu 2020.

Od roku 2008 se věnoval myšlence založení hospicové péče v okrese Cheb. Občanské sdružení, jehož byl MUDr. Cabadaj předsedou, se zasazovalo o to, aby ve městě Chebu byl kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím mobilního hospice. Ve spolupráci s ostatními zakládajícími členy Hospice Sv. Jiří tedy stál u zrodu mobilního hospice, který poskytuje potřebnou péči nevyléčitelně nemocným.