Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb zveřejnil výzvu: I ty můžeš pomoci

V posledních dnech se neustále zvyšuje počet Covid pozitivních nemocných. Bohužel mezi nimi jsou i lékaři, zdravotní sestry a další zdravotnický a nezdravotnický  personál z chebské nemocnice.  Pro dobré fungování těchto zařízeních je potřeba mít dostatek personálu. Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb se proto obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc pro  Chebskou nemocnici v této nelehké době. Každý z nás může pomoci!

Kontakt pro dobrovolníky – Hlavní sestra nemocnice Cheb – Miroslava Korseltová

Telefon: 739 649 747.

Všem dobrovolníkům děkujeme.

OS ČČK Cheb